Thứ Năm, 22/4/2021
Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội

Trước khi tiến hành biểu quyết, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về việc bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Kết quả biểu quyết cho thấy: có 94,79% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ: Với đa số đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XIV chính thức thông qua Nghị quyết về việc bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

Nghị quyết về việc bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV quyết nghị: các đại biểu Quốc hội có tên sau đây: Ông Trần Thanh Mẫn; Ông Nguyễn Đức Hải; Ông Nguyễn Khắc Định giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội. Nghị quyết có hiệu lực thi hành ngay khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Sau đó, thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chúc mừng 03 đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định vừa được Quốc hội tín nhiệm cao bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Quốc hội.

 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng các Phó Chủ tịch Quốc hội 

 

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu.

Theo chương trình làm việc, cuối giờ chiều nay, Chủ tịch Nước sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Sau đó Quốc hội tiến hành thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ./.

(quochoi.vn)

Gửi cho bạn bè

Các tin khác