Thứ Hai, 6/12/2021
Công văn số 376-CV/BDVTW ngày 28/9/2021 của Ban Dân vận Trung ương về việc hướng dẫn kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng

Kính gửi:

Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy,

đảng ủy trực thuộc Trung ương

 

Hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2021), đồng thời để thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào