Chủ Nhật, 14/4/2024
Công văn số 293-CV/TW, ngày 14/10/1999 của Bộ Chính trị về việc lấy ngày 15 tháng 10 hàng năm làm ngày "Dân vận" của cả nước

 

Kính gửi:

- Ban Dân vận Trung ương

 

- Ban Tư tưởng - văn hóa Trung ương

 

50 năm về trước, ngày 15-10-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” nêu rõ bản chất, nhiệm vụ, phương hướng công tác dân vận và trách nhiệm, tác phong của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức đối với công tác vận động nhân dân.

Công tác dân vận là một công tác chiến lược, phải tiến hành thường xuyên trong mọi hoàn cảnh, trên mọi địa bàn, đối với mọi tầng lớp nhân dân các dân tộc.

Để củng cố truyền thống đoàn kết gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương (công văn số 277-CV/BDVTW ngày 14-10-1999), Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 15 tháng 10 hàng năm làm ngày “Dân vận” của cả nước để cùng nhau học tập và thực hiện những lời Bác Hồ dạy về công tác dân vận.

Bộ Chính trị giao cho Ban Dân vận Trung ương, Ban Tư tưởng - văn hóa Trung ương và các cơ quan liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện quyết định này.

Văn phòng Trung ương xin thông báo để các đồng chí biết và thực hiện.

 

T/L BỘ CHÍNH TRỊ

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Đình Hoan

 

 File: Công văn 293-CV/TW

 

 

 

 

 

 


Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất