Thứ Tư, 10/8/2022
Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ III thành công tốt đẹp

 Quang cảnh Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự Đại hội có các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo ban dân tộc các địa phương tỉnh bạn; 250 đại biểu đại diện cho trên 384 nghìn đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Báo cáo trình bày tại Đại hội đã nêu: Thái Nguyên có 46 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có trên 384 nghìn người, chiếm 29,87% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, Thái Nguyên tăng cường phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi. Các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trong vùng đồng bào DTTS được các cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch. Kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh từng bước phát triển, kết cấu hạ tầng được cải thiện rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS, vùng đặc biệt khó khăn bình quân giảm nhanh hơn nhiều mức bình quân chung toàn tỉnh.


 Các đại biểu tham dự Đại hội

Đến hết năm 2018, có 61/114 xã vùng DTTS đã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, đạt tỷ lệ 53,5%. Tỷ lệ học sinh DTTS đi học đúng độ tuổi được duy trì ở mức cao. Tính riêng năm học 2017 - 2018, tỷ lệ học sinh là người DTTS chiếm 34,4%. 100% xã vùng DTTS có trạm y tế, trong đó 92,2% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, trên 90% trạm y tế có bác sĩ. Cơ bản xóa 76/76 xóm bản thiếu điện, “trắng điện” lưới quốc gia; xây mới toàn bộ 33/33 phòng học tạm ở các xã đặc biệt khó khăn.

Đời sống văn hoá tinh thần của đồng bào các DTTS được nâng lên rõ rệt. Tỉnh đã triển khai xây dựng các chuyên đề truyền hình, truyền thanh phù hợp với tình hình, đặc thù của vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa để phổ biến đến đồng bào các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chính sách dân tộc đang thực hiện trên địa bàn, các chuyên mục hướng dẫn phát triển kinh tế. Công tác dân tộc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Hệ thống chính trị vùng DTTS được quan tâm xây dựng và củng cố, hoạt động có hiệu quả. Niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước được nâng lên, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường.

Trong giai đoạn 2019-2024, tỉnh Thái Nguyên xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mang tính toàn diện, nhanh, bền vững; đẩy mạnh giảm nghèo vùng DTTS, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc; giảm vùng đặc biệt khó khăn; phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người DTTS; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giữ vững khối đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định an ninh, quốc phòng.

Đại hội được nghe một số tham luận của các đại biểu đại diện cho các ngành, các lĩnh vực đời sống xã hội, các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả trong công tác bảo tồn văn hóa các DTTS trên địa bàn tỉnh. Ông Hà Quốc Vượng, dân tộc Tày, Chủ nhiệm HTX Thịnh Vượng, đại biểu huyện Võ Nhai chia sẻ về kinh nghiệm vận động đồng bào DTTS xây dựng kinh tế tập thể, ứng dụng khoa học, đưa giống cây con có giá trị cao vào sản xuất hàng hóa; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội. Ông Hoàng Văn Sỉnh, dân tộc Mông, Bí thư Chi bộ xóm Khe Cạn xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ báo cáo về hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc với việc thay đổi tập quán canh tác, xóa đói giảm nghèo vùng có đông đồng bào dân tộc Mông.


Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong những năm qua, đặc biệt là trong công tác dân tộc, công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, tạo nên sự thay đổi rõ rệt trong cuộc sống của đồng bào, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Những kết quả đó đã làm sâu sắc quan điểm của Đảng trong thực tiễn cuộc sống, các dân tộc anh em cùng tiến bộ, chia sẻ thành quả phát triển, khẳng định mạnh mẽ việc thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Thái Nguyên lần thứ II (năm 2014), cuộc sống và những lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân được quan tâm, thực sự là ưu tiên hàng đầu của các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị của tỉnh.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, thời gian tới tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục chú trọng thực hiện các chính sách nhằm củng cố những thành quả đã đạt được, đồng thời cải thiện hơn nữa đời sống đồng bào các DTTS; tăng cường cơ hội để đồng bào được tiếp cận tốt hơn, công bằng hơn đối với thành quả phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và của tỉnh. Đồng thời, tỉnh cần phát huy quyền làm chủ, giải quyết lợi ích hợp pháp, chính đáng, những vấn đề đặt ra đối với đồng bào các DTTS trên địa bàn.

(Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Trương Thị Mai).


 Đồng chí Trương Thị Mai tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác dân tộc và việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, biểu dương sự nỗ lực vươn lên của trên 384 nghìn đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các tập thể, cá nhân tiêu biểu là người DTTS trong các phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và đề nghị, thực hiện lời dạy của Bác, đồng bào các DTTS tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lao động, sản xuất để thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững.

Ghi nhận và biểu dương, tôn vinh công lao và thành tích của đồng bào các DTTS tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân; Uỷ ban Dân tộc tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 20 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 61 cá nhân.


 Đồng chí Trương Thị Mai trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên

Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư với chủ đề "Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển", hướng tới Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII.

(Toàn văn Quyết tâm thư)

Đại hội đã bầu 31 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc vào Quý I năm 2020. Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, sôi nổi và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thái Nguyên lần thứ III, năm 2019 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra, thành công tốt đẹp, tạo dấu ấn, khí thế và niềm tin vào những thắng lợi mới.


 Đồng chí Trương Thị Mai chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội.

 

Linh Trang

 

 

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất