Thứ Tư, 10/8/2022
Nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu sốHội thảo đã diễn ra dưới sự đồng chủ trì của đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH và đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT).

Tham dự hội thảo còn có đại diện các bộ, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, đặc biệt là người được thụ hưởng tín dụng chính sách xã hội.

Trong những năm qua, công tác dân tộc, chính sách dân tộc là vấn đề cơ bản, lâu dài, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cả hệ thống chính trị. Ngày 12/3/2003, Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc. Cùng với các Chương trình mục tiêu quốc gia, NHCSXH đã được Chính phủ giao thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong đó có đồng bào DTTS.

Dưới sự chỉ đạo của Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch NHCHSXH, NHCSXH đã phối hợp chặt chẽ các bộ, ban ngành và UBDT thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao. Báo cáo tại hội thảo, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng cho biết: Đến 31/8, NHCSXH đang quản lý các chương trình tín dụng chính sách xã hội theo chỉ định của Chính phủ và một số dự án cho vay, tổng dư nợ đạt 199.823 tỷ đồng, với 8,2 triệu món vay của hơn 6,5 triệu khách hàng đang còn dư nợ. Có hơn 1,4 triệu khách hàng là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đang thụ hưởng hầu hết các chương trình tín dụng tại NHCSXH, với doanh số cho vay 135.964 tỷ đồng, doanh số thu nợ 86.061 tỷ đồng và tổng dư nợ đạt 49.617 tỷ đồng, chiếm 24,8%/tổng dư nợ của NHCSXH, dư nợ bình quân một hộ DTTS đạt 34 triệu đồng/bình quân chung là 30,4 triệu đồng.

Riêng các chương trình cho vay dành riêng cho đồng bào DTTS theo các Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg; Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg; Quyết định số 1592/QĐ-TTg và Quyết định số 755/QĐ-TTg và Quyết định số 2085/QĐ-TTg: Doanh số cho vay đạt 3.830 tỷ đồng; doanh số thu nợ 1.411 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 2.342 tỷ đồng, với 163.694 hộ đang dư nợ và hơn 371 nghìn lượt hộ vay vốn.

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp hộ DTTS phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thoát nghèo, trong đó: có hơn 2 triệu hộ thoát nghèo, thu hút và tạo việc làm cho hơn 162 nghìn lao động (hơn 17 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài); giúp hơn 211 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là con em hộ DTTS được vay vốn học tập; xây dựng hơn 1,3 triệu công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng hơn 215 nghìn căn nhà ở...

Theo nhìn nhận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến, hoạt động hiệu quả của NHCSXH góp phần thực hiện công bằng xã hội, giàu tính nhân văn và thật sự là công cụ đắc lực để Đảng và Nhà nước chăm lo cho các đối tượng yếu thế. Mục đích cho vay đa dạng, lãi suất vay thấp, cơ chế xử lý rủi ro rõ ràng, minh bạch thật sự là một kênh cung ứng vốn ưu việt, riêng có của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng - PGS.TS Đỗ Thị Kim Hảo cũng cho biết, để đánh giá tác động của tín dụng chính sách tới các hộ gia đình đồng bào DTTS, nhóm nghiên cứu của Học viện đã thực hiện điều tra khảo sát thông qua bảng hỏi đối với 80 hộ gia đình DTTS đang tham gia vay vốn tại NHCSXH ba tỉnh Yên Bái, Lâm Đồng và Trà Vinh. Kết quả, hầu hết các hộ đều có sự cải thiện về tình hình tài chính, điều kiện môi trường sống, đặc biệt đời sống văn hoá tinh thần được nâng cao rõ rệt

Trong thời gian tới, để triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS và các đối tượng chính sách khác, NHCSXH sẽ tiếp tục tập trung ưu tiên nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo, hộ DTTS; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trong toàn hệ thống, đặc biệt là các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc nơi có tỷ lệ hộ nghèo cao. Ngoài ra, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Chiến lược phát triển NHCSXH, NHCSXH cũng đưa ra một số đề xuất kiến nghị, cụ thể: đề nghị Chính phủ tiếp tục ưu tiên tập trung nguồn vốn, cấp đủ nguồn vốn cho các địa phương nơi có nhiều đồng bào DTTS; xem xét xây dựng, ban hành chính sách tín dụng đầu tư theo Đề án giảm nghèo của từng vùng, từng địa phương, với mức cho vay, thời hạn cho vay tối đa phù hợp; hình thành một nguồn vốn riêng và được cân đối bố trí từ Quốc hội để bảo đảm nguồn vốn cho vay đối với đồng bào DTTS được ưu tiên nhất, chủ động nhất…

Đồng tình với những đề xuất của NHCSXH, Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến cũng bày tỏ cam kết của UBDT sẽ tiếp tục đồng hành cùng NHCSXH báo cáo với các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; theo chức năng nhiệm vụ, sẽ hướng dẫn cơ quan công tác dân tộc các cấp phối hợp chặt chẽ với các chi nhánh, các ban đại diện để thực hiện tốt hơn nữa tín dụng CSXH ở vùng đồng bào DTTS trong thời gian tới.

Đánh giá cao và ghi nhận công tác chuẩn bị của UBDT và NHCSXH đã tổ chức hội thảo thành công, đồng chí Trương Thị Mai cũng nhấn mạnh: 44 bài báo cáo tham luận được gửi đến hội thảo lần này đã cho thấy hiệu quả tích cực của chính sách tín dụng đối với đồng bào DTTS. Trong 54 chính sách trực tiếp cho đồng bào DTTS, chính sách tín dụng được đánh giá là một điểm sáng. Qua quá trình triển khai chính sách, hàng triệu hộ DTTS đã tiếp cận được vốn vay và thay đổi được cuộc đời.

Nhưng bên cạnh những kết quả đã đạt được, tín dụng chính sách xã hội đối với đồng bào DTTS thời gian qua vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực thi chính sách. Vì vậy, để giải quyết triệt để những khó khăn đó, đồng chí Trương Thị Mai cũng đề nghị các bộ, ngành chức năng cần tập trung xem xét, giải quyết hợp lý, kịp thời các đề xuất, kiến nghị của NHCSXH để tạo điều kiện cho NHCSXH triển khai thực hiện tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS và các đối tượng chính sách khác.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng đề nghị cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng chính sách tín dụng, hướng chính sách đến mục tiêu thoát nghèo có tính bền vững tốt hơn để người dân, nhất là đồng bào DTTS có thể vươn lên trong cuộc sống. “Công bằng xã hội là một thách thức lớn, khoảng cách giàu nghèo đang gia tăng, nên việc giảm khoảng cách giàu nghèo cũng đang là một mục tiêu lớn. Vì vậy, NHCSXH cũng cần tiếp cận mạnh hơn tính đa chiều của giảm nghèo bền vững để việc cho vay đến được với từng đối tượng cụ thể với những nhu cầu cụ thể” - đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ mong muốn. Ngoài ra, cần tiếp tục tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả chính sách tín dụng để khắc phục tình trạng tín dụng đen đang diễn ra ở nhiều nơi. Nhất là, trong nhóm chính sách dành cho đồng bào DTTS thì cần phải có riêng một chính sách dành cho nhóm đồng bào DTTS khó khăn nhất để nhóm này có thể đi chung đường với quá trình phát triển. Và cuối cùng, tín dụng đối với đồng bào DTTS cũng cần tiếp tục có sự phân hóa để đáp ứng sự đa dạng của chính sách, không cào bằng mức cho vay đối với các địa bàn, các đối tượng khác nhau…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH Lê Minh Hưng cũng cho biết, các ý kiến tại hội thảo đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, cùng nhiều khuyến nghị, đề xuất thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả hơn chính sách tín dụng đối với đồng bào dân tộc nói riêng và công tác, chính sách dân tộc nói chung. Ban Tổ chức sẽ tổng hợp các ý kiến để báo cáo và kiến nghị các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xử lý; đồng thời, sẽ chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị xã hội tiếp thu các kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền giải quyết của NHCSXH và UBDT để triển khai ngay trong thời gian tới.

(nhandan.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất