Thứ Tư, 10/8/2022
Cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Kiên Giang

 Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Giang Thành
cho bà con vay vốn tại xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành


Theo Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang, trong 3 năm (2016 - 2018), tổng nguồn vốn đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số hơn 194 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình cấp nước sinh hoạt, hỗ trợ về nước sạch, đất ở, đất nông nghiệp, vốn phát triển sản xuất…

Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện, nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2 - 3%/năm, cơ bản xóa nhà tạm, dột nát và hơn 80% hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn. Thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ 29 triệu đồng năm 2015 tăng lên 39 triệu đồng năm 2018.

Sau 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh đạt mục tiêu, kế hoạch theo tiến độ đề ra. Hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh cuối năm 2015 từ 10.346 hộ giảm xuống còn 4.854 hộ vào cuối năm 2018, chiếm 7,2% hộ đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang cho biết, hàng năm, trên cơ sở kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều kết hợp với những dữ liệu khác có liên quan, tỉnh triển khai thực hiện các chính sách, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, tập trung đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Theo đó, tỉnh đầu tư gần 40 tỷ đồng xây dựng hơn 100 công trình cầu, đường giao thông, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế, điện hạ thế; hỗ trợ hàng trăm hộ nghèo và cận nghèo thực hiện nhiều dự án, mô hình sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo…

Trong 3 năm (2016 - 2018), tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, vận động sự tham gia tích cực của các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các phong trào của phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, thanh niên… tham gia hỗ trợ người nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên. Các cuộc vận động như “Ngày vì người nghèo”, phong trào “ Cả nước nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… kết hợp cùng với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mang lại hiệu quả thiết thực. Kết quả, tỉnh đã vận động được hơn 800 tỷ đồng để chăm lo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sự gắn bó trong cộng đồng dân cư, nhân lên sức mạnh tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Tỉnh Kiên Giang có 27 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn, dân số hơn 440.450 hộ, khoảng 1,8 triệu người, với 3 dân tộc có dân số đông là Kinh, Khmer và Hoa. Trong đó, đồng bào các dân tộc thiểu số 66.521 hộ, khoảng 285.550 người, chiếm 15,4% dân số toàn tỉnh, gồm: Khmer 56.782 hộ, khoảng 237.867 người, chiếm hơn 13%; Hoa 9.350 hộ, khoảng 37.165 người, chiếm hơn 2% và còn lại là các dân tộc thiểu số khác.

Bà Nguyễn Thị Kim Bé, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang cho biết: Qua giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi, tỉnh đã sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, đối tượng của chương trình. Tỉnh đã tập trung đầu tư cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số với 12 xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 và 2/18 xã đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới.

Kết quả này đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là về kết cấu hạ tầng thiết yếu như điện, đường, trường, trạm, thủy lợi, nước sạch, nhà văn hóa, chợ… góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và nhu cầu thiết yếu cho đời sống người dân. Hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về trường học, trạm y tế, nhà ở, công trình nước hợp vệ sinh, văn hóa thông tin; thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng, góp phần chung cho công tác xóa đói giảm nghèo bền vững của tỉnh Kiên Giang, bà Nguyễn Thị Kim Bé nhấn mạnh

(TTXVN)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất