Thứ Sáu, 1/7/2022
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Bình lần thứ III - năm 2019

 Các đại biểu dự Đại hội

Dự đại hội có các đồng chí: Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình.

Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban Dân tộc; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố và 143 đại biểu đại diện hơn 29.000 đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Theo báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, trong 5 năm 2014 - 2019, tỉnh Ninh Bình đã triển khai nghiêm túc các chương trình, dự án của Trung ương kết hợp với chính sách đặc thù của tỉnh để phát triển tương đối toàn diện vùng dân tộc thiểu số. Vì vậy, kinh tế, văn hóa - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào không ngừng được cải thiện và nâng cao, diện mạo vùng dân tộc thiểu số thay đổi rõ rệt.

Tỉnh Ninh Bình đầu tư hơn 83,6 tỉ đồng dành cho việc thực hiện các Chương trình 134, 135, chính sách hỗ trợ tín dụng, đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt. Công tác xóa đói, giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo, đến nay, cộng đồng người dân tộc thiểu số trong tỉnh còn 499 hộ nghèo, chiếm 6,14% tổng số hộ người dân tộc thiểu số, giảm 5,24% so với năm 2014. Việc thực hiện các chính sách về giáo dục, đào tạo, y tế được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học từng bước được đầu tư theo hướng hiện đại hóa, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học. Hiện 100% phòng học được kiên cố hóa, 100% trẻ em trong độ tuổi ở cả 3 cấp học đều được đến trường và 80% xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. 100% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh có đường giao thông cho xe cơ giới từ trung tâm đến các thôn, bản; 80% số xã có trạm y tế đạt chuẩn; 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 90% số hộ được dùng nước hợp vệ sinh; có 2/8 xã của huyện Nho Quan và 1 xã của thành phố Tam Điệp có đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng vùng dân tộc miền núi được nâng lên; đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số được quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tình hình mới; đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào thi đua, trở thành trung tâm đoàn kết các dân tộc, tích cực tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng đời sống văn hoá mới ở cơ sở. Toàn tỉnh có 1.106 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Số hộ vùng dân tộc thiểu số được công nhận gia đình văn hóa đến năm 2018 là 11.683/14.595 hộ (đạt 80,04%); 84/86 thôn, bản được công nhận thôn, bản văn hóa (đạt 97,7%); 6/8 xã vùng dân tộc thiểu số có 100% làng được công nhận làng văn hóa…


 Đồng chí Nông Quốc Tuấn phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội,đồng chí Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc biểu dương, chúc mừng những kết quả đạt được trong công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc của tỉnh Ninh Bình trong thời gian qua, đặc biệt là sự cố gắng, phấn đấu vươn lên của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Đồng chí Nông Quốc Tuấn đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh Ninh Bình cần ưu tiên nguồn lực thực hiện các chính sách dân tộc nhằm tạo sự đột phá về kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tỉnh Ninh Bình cũng cần chú trọng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân, thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số.


Đồng chí Trần Hồng Quảng phát biểu tại Đại hội

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những thành tích mà cấp uỷ, chính quyền và đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh đã đạt được. Trong giai đoạn tiếp theo, Đồng chí đề nghị, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đồng bào các dân tộc trong tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức, hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, thực hiện có kết quả các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; ban hành các chủ trương về cơ chế chính sách hợp lý, theo hướng tăng cho vay ưu đãi, hỗ trợ có điều kiện, hỗ trợ hướng nghiệp, tạo việc làm ổn định; hỗ trợ kinh phí duy trì các hoạt động và phát huy các giá trị về bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là văn hóa dân tộc truyền thống. Làm tốt công tác nắm tình hình và chủ động kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh có liên quan đến ANTT, nhất là phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn những hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Tăng cường củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong sạch, vững mạnh.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp, vận động, đoàn kết các dân tộc; phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng; động viên đồng bào phát huy nội lực, chủ động vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


 Đồng chí Hà Ngọc Anh trao Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc
 trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước 

Tại Đại hội, 1 tập thể và 1 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn  2014- 2019; 6 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước được nhận Bằng khen của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc; 15 cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của tỉnh, giai đoạn 2014-2019 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Đại hội đã bầu 5 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 và thông qua Quyết tâm thư của Đại hội./.

Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất