Chủ Nhật, 28/11/2021
Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Mộc Châu

 Ông Mùa A Dính, người có uy tín bản Tà Số 1, xã Chiềng Hắc (Mộc Châu, Sơn La)

tuyên truyền con cháu thực hiện quy ước, hương ước của bản

Trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La hiện có 159 người có uy tín là già làng, bí thư chi bộ, trưởng bản, cán bộ nghỉ hưu, người sản xuất, kinh doanh giỏi, thầy thuốc. Xác định vai trò của người có uy tín rất quan trọng, họ có khả năng quy tụ, vận động, khuyến khích người dân thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết vươn lên phát triển kinh tế - xã hội..., vì vậy thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Mộc Châu luôn quan tâm, động viên và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong các phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, trực tiếp tuyên truyền, vận động, phổ biến cho người dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định ở địa phương; vận động người dân xây dựng mô hình kinh tế gia đình để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Trong những người có uy tín trên địa bàn huyện phải kể đến ông Mùa A Dính, bản Tà Số 1, xã Chiềng Hắc, được bà con tín nhiệm bầu là người có uy tín trong bản năm 2017. Với vai trò người có uy tín trong cộng đồng, ông đã tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi nương ngô, sắn sang trồng mận, đào, nhãn; phát triển chăn nuôi trâu, bò để nâng cao thu nhập. Hằng năm, tuyên truyền đến các phụ huynh cho con, em trong độ tuổi đến trường; vận động nhân dân tự giác nộp vũ khí tự chế; đứng ra hòa giải những tranh chấp, xích mích, góp phần giữ gìn trật tự an ninh tại địa phương. Đặc biệt, ông đã cùng những người có uy tín ở bản luôn tích cực phối hợp với Ban quản lý bản đến từng hộ tuyên truyền nhân dân làm chuồng trại chăn nuôi cách xa nhà; vận động nhân dân hiến đất, công lao động và đóng góp 200.000 đồng/khẩu để làm 2 km đường nội bản bằng bê tông. Ông Mùa A Dính chia sẻ: Đến nay, 90% tuyến đường trong bản đã được bê tông hóa giúp bà con đi lại trao đổi hàng hóa thuận lợi hơn trước rất nhiều, bà con ở bản ai cũng phấn khởi và tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ông Nguyễn Quốc Hòa, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, cho biết: Những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số chính là đại diện, nòng cốt tạo nên sự đoàn kết, cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với người dân địa phương. Để phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, hằng năm, huyện Mộc Châu đều tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về tình hình kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có uy tín; linh hoạt các hình thức vận động, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người có uy tín tham gia các hoạt động, phát huy vai trò đối với từng lĩnh vực trong đời sống xã hội; phát hiện, bồi dưỡng, nêu gương, khen thưởng những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Có thể thấy, những người có uy tín ở huyện Mộc Châu có vai trò rất quan trọng, họ đã đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương; tuyên truyền vận động nhân dân các dân tộc đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực vận động nhân dân tham gia hưởng ứng thực hiện tốt các cuộc vận động làm thay đổi đời sống của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện và nâng lên đáng kể. Những người có uy tín đã củng cố thêm niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng và điều hành, quản lý của Nhà nước, xứng đáng là chỗ dựa đáng tin cậy, là cầu nối giữa các cấp ủy, chính quyền, MTTQ với nhân dân trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững trên địa bàn./.

(baosonla.org.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi