Thứ Năm, 13/6/2024
Hòa Bình: Thiết thực các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

 Người dân xã Hữu Lợi (Yên Thủy) được hỗ trợ gà giống phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế

Những năm gần đây, việc đầu tư, hỗ trợ vùng DTTS trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được tăng cường, đã phát huy hiệu quả, làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn miền núi, góp phần phát triển KT-XH. Tuy nhiên, theo chia sẻ của đồng chí Đinh Thị Thảo, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình, do đặc thù đồng bào DTTS chủ yếu sinh sống ở khu vực nông thôn miền núi, địa hình chia cắt, kết cấu hạ tầng phục vụ dân sinh, kinh tế chưa đồng bộ; là khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, dẫn tới phát triển KT-XH khu vực đồng bào DTTS còn nhiều hạn chế, khó khăn. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm tỷ lệ cao. Do vậy, việc chăm lo đời sống đồng bào DTTS và thực hiện các chính sách dân tộc luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên.

Những năm qua, Chương trình 135 đã đóng góp tích cực đối với phát triển KT-XH vùng ĐBKK của tỉnh. Trong năm nay, tổng nguồn vốn của chương trình được Trung ương phân bổ 166.111 triệu đồng, trong đó, vốn đầu tư 118.059 triệu đồng thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; vốn sự nghiệp 48.052 triệu đồng thực hiện duy tu bảo dưỡng công trình hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình, nâng cao năng lực cho cộng đồng, cán bộ. UBND các huyện, thành phố đã phê duyệt phân bổ nguồn vốn chi tiết cho chủ đầu tư để tổ chức triển khai thực hiện. Đến hết ngày 30/9, tỷ lệ giải ngân đạt 80% kế hoạch.

Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS&MN giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg, trong năm 2020, tổng nguồn vốn được Trung ương phân bổ là 24.916 triệu đồng, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và vốn vay tín dụng. UBND các huyện đã phê duyệt danh sách hộ hưởng lợi và phương thức thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán đối với vốn sự nghiệp, theo đó, có 800 hộ DTTS nghèo, hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn ĐBKK được hỗ trợ với kinh phí 1.200 triệu đồng; đến ngày 30/9, giải ngân ước đạt 100% kế hoạch. Thực hiện đầu tư xây dựng công trình tại các điểm dự án định canh định cư tập trung với tổng nguồn vốn được giao 17.716 triệu đồng. Các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt dự toán, đề cương nhiệm vụ khảo sát thiết kế các công trình và đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Về vốn vay tín dụng với tổng số vốn 6.000 triệu đồng, đến hết tháng 9, giải ngân cơ bản đạt 100% kế hoạch giao.

Bên cạnh đó, thực hiện Đề án tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, tỉnh có nguồn vốn viện trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Ailen được T.Ư phân bổ 20.900 triệu đồng, đầu tư dự án cho các xã ĐBKK thuộc diện đầu tư Chương trình 135. Qua đó đã đầu tư 21 công trình ở 20 xã của 6 huyện: Tân Lạc, Lạc Sơn, Đà Bắc, Kim Bôi, Yên Thủy, Mai Châu. Hiện, 21 công trình đã xây dựng hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình tăng cường phối hợp và tổ chức thực hiện các đề án về: đầu tư, hỗ trợ 36 thôn, bản khó khăn nhất tỉnh; giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS&MN, vùng ĐBKK; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS nhằm phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc…/.

(baohoabinh.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất