Thứ Ba, 23/7/2024
Dành nguồn lực quan tâm phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu
tại hội nghị triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021 của Ủy ban Dân tộc

Đồng chí Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã có cuộc trao đổi với phóng viên về sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay.

Thưa Bộ trưởng, xin Bộ trưởng đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong 6 tháng đầu năm?

Trong 6 tháng đầu năm năm 2021 các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) ở 51 tỉnh, thành phố đã bám sát các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ, triển khai rất tích cực. Như trong Kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 3, Khóa XIII đã đánh giá rất rõ về kết quả thực hiện nhiệm vụ và ngay cả trong Phiên họp tháng 6 của Chính phủ cũng nêu rõ về kết quả 6 tháng đầu năm trên địa bàn cả nước.

Mặc dù trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương và sự ủng hộ của nhân dân, chúng ta đã thực hiện thành công hai nhiệm vụ kép, đó là vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương vùng đồng bào DTTS tiếp tục đạt được mức tăng trưởng đáng khích lệ, góp phần vào thành công chung của cả nước. Đời sống của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Các dự án, chương trình triển khai cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.

Về công tác đảm bảo gìn giữ an ninh, trật tự và đảm bảo giữ gìn biên giới, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đã được triển khai một cách đồng bộ.  

Qua nắm tình hình tại các địa phương trong những tháng vừa qua, vùng đồng bào DTTS cùng với các địa phương trong cả nước cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Nhưng nhờ ý thức phòng, chống dịch bệnh của bà con nhân dân các DTTS rất tốt, đồng bào luôn nghiêm túc trước những chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban chỉ đạo các cấp; nên việc ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại các địa phương vùng đồng bào DTTS được giảm thiểu, từ đó đã tạo điều kiện tốt cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của bà con nhân dân vùng đồng bào DTTS.

Thưa Bộ trưởng, trong bối cảnh như vậy, Ủy ban Dân tộc đã triển khai các chính sách dân tộc đến với đồng bào DTTS&MN như thế nào?

Trước hết, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Ủy ban Dân tộc đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ triển khai các chủ trương của Nhà nước về chính sách dân tộc và công tác dân tộc tới đồng bào. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban Dân tộc bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Ủy ban Dân tộc tập trung nỗ lực, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương để triển khai một cách đồng bộ.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, lãnh đạo Ủy ban chỉ đạo không tập trung hội họp nhiều, không tổ chức đi công tác ở địa phương, mà dành thời gian tập trung ưu tiên cho việc hoàn thiện hệ thống cơ chế, văn bản để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. Chuẩn bị tốt cho Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN. Đồng thời triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2021.

Đến hết tháng 6 năm 2021, cơ bản các nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch của Ủy ban Dân tộc đã được triển khai đồng bộ và có hiệu quả, trong đó trọng tâm là công tác chỉ đạo, điều hành đã được cải thiện nhiều bước.  

Tiếp đó là công tác cải cách hành chính từng bước được thực hiện tốt hơn. Ứng dụng công nghệ thông tin một cách tích cực phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành, nhất là việc tổ chức các hội nghị bằng hình thức trực tuyến; tại cơ quan Ủy ban thực hiện nghiêm chế độ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và giãn cách xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.  


 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh
 và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt
 ký kết chương trình phối hợp giữa hai cơ quan giai đoạn 2021-2030

Như Bộ trưởng vừa chia sẻ, trước tình hình phức tạp của đại dịch COVID-19, vùng đồng bào DTTS&MN đã có những ứng phó như thế nào trong cuộc chiến chống dịch COVID-19?

Chúng tôi đánh giá rất cao sự đóng góp của người dân vùng đồng bào DTTS&MN trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.  

Trước tiên là người dân hết sức đoàn kết, thống nhất và quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, của Ban chỉ đạo quốc gia và Ban chỉ đạo các cấp về công tác phòng chống dịch. Người dân rất tự giác chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chính vì thế nên tỷ lệ người dân ở vùng đồng bào DTTS&MN tuy có bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng số người bị nhiễm bệnh ít hơn các vùng khác trong cả nước. Có thể nói người dân chấp hành rất nghiêm túc.  

Mỗi khi có chuyến công tác ngắn ngày, có dịp đi đến các vùng, các địa phương chúng tôi nhận thấy bà con nhân dân chấp hành công tác phòng dịch COVID-19 rất tốt. Việc thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang, đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo đảm sức khỏe theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.  

Có thể khẳng định đây là những đóng góp hết sức quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh chúng ta. Bởi khi toàn dân tham gia đóng góp, ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần thì công cuộc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sẽ thành công.  

Thực tế trong 2 năm qua, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng Việt Nam vẫn được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao trong công tác phòng chống dịch, trong đó có sự đóng góp của bà con đồng bào vùng DTTS&NM. Bên cạnh đó, hưởng ứng cuộc vận động quyên góp, ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 của Chính phủ và của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, mặc dù đời sống, vật chất của bà con vùng đồng bào DTTS&MN còn nhiều khó khăn, nhưng nhân dân đã đóng góp hết sức tích cực, kể cả về vật chất lẫn tinh thần. Mặc dù giá trị không nhiều nhưng mọi người đều tự giác, ủng hộ.  

Vậy trong những tháng cuối năm, Ủy ban Dân tộc sẽ tập trung vào những giải pháp gì cho phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN, thưa Bộ trưởng?

Một trong những nhiệm vụ 6 tháng cuối năm được Ủy ban Dân tộc coi trọng, đó là tập trung cho phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 để đảm bảo đời sống của nhân dân.  

Ủy ban Dân tộc sẽ cùng với các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, mà trọng tâm là tập trung hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN trình Thủ tướng Chính phủ và trình Quốc hội phê duyệt.  

Trên cơ sở đó sẽ tham mưu cho Chính phủ để sớm phân bổ nguồn lực kịp thời cho các địa phương triển khai ngay trong năm 2021. Với những chính sách đã được ban hành và hiện nay đang còn hiệu lực thì tiếp tục triển khai đồng bộ song song với chương trình mục tiêu quốc gia.  

Ủy ban Dân tộc sẽ tham gia với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để xây dựng và trình chủ trương đầu tư về chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xây dựng và trình Quốc hội chủ trương đầu tư về Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.  

Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục nắm chắc tình hình trên địa bàn vùng đồng bào DTTS về đời sống, về những khó khăn, bất cập, những tâm tư, nguyện vọng của người dân để phối hợp với các cơ quan chức năng, báo cáo tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Chính phủ giải quyết kịp thời những vấn đề đó.

Các nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm 2021 về khối lượng công việc rất lớn, chúng tôi xác định tiếp tục nỗ lực phấn đấu và tăng cường hơn nữa cải cách hành chính, bằng nhiều kênh, đa dạng để nắm tình hình địa phương nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc. Đồng thời kịp thời tham mưu, đề xuất cho Chính phủ để giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc của nhân dân vùng đồng bào DTTS&MN.

Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

(baotintuc.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất