Thứ Bảy, 13/4/2024
Thanh Hóa: Đời sống người dân tộc thiểu số được cải thiện rõ rệt

 Người Mông ở xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, Thanh Hóa thu hoạch nông sản

Trong giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 4,02%/năm. Có 1/7 huyện (huyện Như Xuân) thoát khỏi diện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Có 5 xã và 50 thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

Thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2016-2020, tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt 3 đề án đặc thù: “Ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội các bản đồng bào Mông, huyện Quan Sơn giai đoạn 2016-2020”; “Ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Khơ Mú tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”; “Xây dựng điểm điển hình giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện nghèo tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”. Tỉnh Thanh Hóa đã bố trí hơn 61 tỉ đồng để thực hiện 3 đề án trên, đã đầu tư xây dựng hoàn thành 37 công trình.

Đến nay, công tác phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã có những chuyển biến tích cực. Tại 11 huyện miền núi đã có 664 trường học các cấp, trong đó có 58% trường đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục, đào tạo ở các huyện miền núi từng bước được nâng lên; đã có 7/11 huyện hoàn thành phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ 2.

Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế đạt 81%. Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sĩ đạt 91,4%. 76% số dịch vụ thuộc “gói dịch vụ y tế cơ bản” theo quy định của Bộ Y tế đã được thực hiện tại tuyến xã.

Tỷ lệ hộ DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh tăng từ 86,5% năm 2015 lên 91% năm 2020. Tỷ lệ hộ DTTS được sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 48% năm 2015 lên 71% năm 2020.

Hạ tầng bưu chính viễn thông ở các huyện miền núi tiếp tục được quan tâm đầu tư. 100% trung tâm xã, thị trấn có mạng Internet; 100% các xã, thị trấn có mạng truyền dẫn quang băng.

Nhằm phát triển bền vững khu vực miền núi, thu hẹp khoảng cách về mức sống với vùng xuôi, giảm dần địa bàn thuộc diện đặc biệt khó khăn, ngày 23-7-2021, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 624-QĐ/TU về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025.

Chương trình đưa ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Thu nhập bình quân đầu người khu vực miền núi gấp 2 lần trở lên so với năm 2020. Cải tạo, sửa chữa 100% tuyến đường giao thông đến trung tâm xã, đến trung tâm huyện đã hư hỏng, xuống cấp; nâng tỷ lệ thôn, bản có đường ô tô đến trung xã được cứng hóa đạt 100%.

Tỷ lệ đường giao thông thôn, bản được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 75% trở lên. Các huyện thuộc khu vực miền núi thấp có đường giao thông được cứng hóa đạt 80% trở lên, các huyện miền núi cao có đường giao thông được cứng hóa đạt 75% trở lên.

Hoàn thành công tác định canh, định cư; quy hoạch, di dời 4.501 hộ dân đang cư trú phân tán, rải rác trong rừng đặc dụng, các khu vực xa xôi, hẻo lánh nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến các điểm dân cư nông thôn, khu vực dân cư mới, khu vực an toàn.

100% trường, lớp học được xây dựng kiên cố. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: Khối mầm non 75% trở lên, tiểu học 80% trở lên, THCS 70 % trở lên, THPT 70% trở lên.

Phấn đấu tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 - 30 tuổi đạt 99% trở lên; tỷ lệ học sinh mẫu giáo 5 tuổi; học sinh trong độ tuổi học tiểu học và học trung học cơ sở đạt 100%; học trung học phổ thông đạt 95% trở lên.

100% trạm y tế xã được xây dựng kiên cố. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%; số trạm y tế có bác sỹ đạt 95% trở lên. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95% trở lên.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 2,67%/năm trở lên, trong đó tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm 3%/năm trở lên./.

(baobienphong.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất