Thứ Tư, 19/6/2024
Đổi mới công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lạc Dương

 Công tác dân vận trong vùng ĐBDTTS huyện Lạc Dương luôn được quan tâm thực hiện hiệu quả

Huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng hiện nay có tổng diện tích tự nhiên là hơn 131 ngàn ha với dân số gần 29 ngàn khẩu, trong đó ĐBDTTS chiếm gần 70% dân số. Những năm qua, Huyện ủy Lạc Dương luôn xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận trong vùng ĐBDTTS trên địa bàn. Từ đó, ban hành các văn bản, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị làm tốt công tác dân vận của Đảng trong vùng ĐBDTTS. Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo việc tăng cường và đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, hướng về cơ sở, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Trong những năm qua, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác dân vận trong vùng ĐBDTTS tại địa phương. Cùng với đó là làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBDTTS. Qua đó, góp phần giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe, không tin, không làm theo các luận điệu xuyên tạc, kích động của bọn phản động làm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, nhằm gây mất ổn định về chính trị - xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nội dung công tác dân vận trong vùng ĐBDTTS tại Lạc Dương cũng hướng đến việc tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập đời sống; đoàn kết, chung tay thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Song song với công tác dân vận, thời gian qua, các cấp, các ngành tại Lạc Dương đã phối hợp khá đồng bộ trong việc giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực tế, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền lợi chính đáng của người dân. Đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của già làng, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín, lực lượng cốt cán trong vùng ĐBDTTS, trong phong trào thi đua yêu nước. Từ đó, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế - xã hội, không để xảy ra khiếu kiện đông người, phức tạp, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn huyện.

Mặt khác, những năm qua, Huyện ủy Lạc Dương cũng đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng với việc thực hiện tốt công tác dân vận cần phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Bên cạnh đó, Mặt trận và các đoàn thể tại địa phương cũng đã tập trung vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào, các cuộc vận động trên địa bàn. Từ đó, góp phần tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc phát huy nội lực, ý chí tự lực tự cường, tinh thần vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc... 

Đồng chí Thân Xuân Quý - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Lạc Dương cho biết, thời gian qua, công tác dân vận đã góp phần làm đổi thay, phát triển vùng ĐBDTTS trên địa bàn. Theo đó, tỉ lệ hộ nghèo trong vùng ĐBDTTS hàng năm đều giảm, mọi mặt đời sống người dân không ngừng được nâng lên, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng phục vụ dân sinh. Hiện nay, hệ thống điện lưới quốc gia đã được kéo tới tận các xã, thị trấn. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện sinh hoạt đạt gần 100%; nước sinh hoạt hợp vệ sinh nông thôn đạt trên 97%. Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng ĐBDTTS giảm còn dưới 4,5%. Nhiều hộ gia đình người dân ĐBDTTS cũng đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả, vươn lên làm giàu chính đáng.

Phó Bí thư Huyện ủy Lạc Dương, đồng chí Ya Ti Ong cho biết, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng ĐBDTTS trên địa bàn. Từ đó đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống người dân ĐBDTTS; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao mọi mặt đời sống cho người dân./.

(baolamdong.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất