Thứ Ba, 25/6/2024
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Châu Hà

  Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh
tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Châu Hà

Thôn Châu Hà, xã Quảng Tân có 129 hộ, 445 nhân khẩu với trên 71% là đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, trong những năm qua, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thôn đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đặc biệt là chung sức, đồng lòng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phát huy tốt vai trò của các tổ Covid -19 cộng đồng, góp phần giữ vững địa bàn an toàn, ổn định. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Trong thôn đã không còn hộ nghèo. Nhân dân trong thôn cùng nhau đoàn kết, tạo sự chuyển biến sâu rộng về xây dựng cộng đồng văn hóa, gia đình văn hóa. Năm 2021 đã bình chọn và công nhận danh hiệu gia đình văn hoá cho 119/128 hộ, đạt 92,97%.

Trong ngày hội, thôn Châu Hà đã tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc huy động mọi tầng lớp, lứa tuổi cùng tham gia. Đặc biệt, cụ thể hóa Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ Ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" và Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, thôn Châu Hà đã thực hiện lấy ý kiến và nhận được sự ủng hộ 100% nhân dân việc bổ sung vào quy ước, hương ước các nội dung liên quan về thực hiện các quy định phòng, chống dịch. Đồng thời, ra mắt 7 tổ liên gia tự quản về phòng, chống dịch COVID-19 với 129 thành viên. 


  Bà con nhân dân phấn khởi vui vẻ trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Chung vui với bà con thôn Châu Hà, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, tinh thần tự lực tự cường, phấn đấu vươn lên của tập thể cán bộ, nhân dân của thôn Châu Hà trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh: Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, mỗi người dân Quảng Ninh nói chung và nhân dân thôn Châu Hà nói riêng cần phải nhận thức một cách đầy đủ và thực chất nhất về mục đích, ý nghĩa của việc chuyển trạng thái mới trong bối cảnh hiện nay. Đồng thời, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nhân dân trong công tác phòng chống dịch.

Cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chương trình hành động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tới toàn thể nhân dân. Đặc biệt là tập trung tuyên truyền, vận động để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm cùng với hệ thống chính trị tham gia vào quá trình chuyển đổi trạng thái một cách an toàn, tích cực, hiệu quả. Đồng thời, vận động nhân dân đồng lòng, chung sức, hăng hái tham gia lao động sản xuất, kinh doanh, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”.

Chi bộ, Ban công tác mặt trận, các đoàn thể nhân dân của thôn Châu Hà phải tiếp tục tiếp thu ý kiến của người dân trong tham gia vào quy ước, hương ước về các quy định phòng chống dịch để người dân thấy rằng việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID -19 là trách nhiệm và quyền lợi của Nhân dân; phát huy tốt hiệu quả của Tổ COVID -19 cộng đồng; Tổ liên gia tự quản về phòng, chống dịch COVID-19 trong công tác tự quản về phòng, chống dịch tại cộng đồng dân cư… nhằm góp phần giữ vững “địa bàn an toàn - ổn định - phát triển và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới.

Nhận dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh trao tặng Bằng khen cho nhân dân, cán bộ thôn Châu Hà, xã Quảng Tân có thành tích trong công tác phòng chống dịch COVID-19; tặng quà cho một hộ cận nghèo duy nhất trên địa bàn thôn.

Cũng trong ngày hôm nay, 100% các khu dân cư trên địa bàn huyện Đầm Hà đã đồng loạt lấy ý kiến và nhận được sự ủng hộ, thống nhất cao của nhân dân bổ sung vào quy ước, hương ước các quy tắc ứng xử gắn với các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp quy định chung và tình hình thực tiễn tại địa phương và ra mắt 535 tổ liên gia tự quản phòng chống dịch. Từ đây góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong từng cộng đồng, từng khu dân cư thích ứng an toàn trong trạng thái bình thường mới với phương châm mỗi người dân là một chiến sĩ, cộng đồng là lá chắn thép, xã phường thị trấn là pháo đài trong phòng chống dịch./.

(mattran.org.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất