Thứ Tư, 19/6/2024
Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương làm việc với tỉnh Lào Cai về công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

 Quang cảnh buổi làm việc

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các vụ Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Dân tộc.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác về phía tỉnh Lào Cai có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh.

Báo cáo tình hình, kết quả triển khai công tác dân vận Đảng tại buổi làm việc nêu rõ, Lào Cai là tỉnh vùng cao, biên giới với thành phần 25 dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 64,09%, chủ yếu là dân tộc Mông, Tày, Dao, Giáy, Nùng… Trong những năm qua, các nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh đều có chương trình, đề án và nghị quyết chuyên đề tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân tộc với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tỉnh Lào Cai đã tập trung triển khai các chương trình đầu tư, phát triển kinh tế của Trung ương như 186, 135, Chương trình mục tiêu quốc gia theo Nghị quyết 30a, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Tỉnh Lào Cai tập trung các nguồn lực đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số, triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững, đặc biệt là cơ sở hạ tầng nông thôn. Một số thành tựu nổi bật đó là tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 5%/năm, hiện nay chỉ còn 12,91%. Đến nay, 100% xã và 98% thôn, bản có đường ô tô đến trung tâm; 100% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điện lưới quốc gia, đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đời sống người dân ngày càng được nâng lên, các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp được bảo tồn, phát huy.

Tỉnh Lào Cai cũng quan tâm ban hành một số chính sách về phát triển nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số, chính sách về giáo dục, lao động, việc làm, y tế, thông tin nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đánh giá cao việc triển khai công tác dân vận Đảng tại Lào Cai, nhất là việc thể chế hóa các quan điểm, chỉ đạo của Trung ương và một số cách làm hay, giải pháp sáng tạo trong việc triển khai công tác dân tộc, dận vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Tại buổi làm việc, tỉnh Lào Cai đề xuất, kiến nghị Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng cao; có chính sách hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi, lãi suất thấp cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Tỉnh Lào Cai kiến nghị Trung ương tiếp tục bố trí đủ nguồn vốn ngân sách hỗ trợ các địa phương đầu tư kết cấu hạ tầng, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; có chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế, học phẩm cho con em dân tộc thiểu số tại một số khu vực còn gặp nhiều khó khăn…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Lào Cai luôn quan tâm vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua việc ưu tiên nguồn lực, chính sách hỗ trợ. Lào Cai có nhiều cách làm sáng tạo như mô hình tuyên vận; ban hành quy định công tác dân vận khi triển khai các dự án phát triển; công tác cải cách hành chính được quan tâm, là một trong những địa phương đi đầu góp phần xây dựng nền hành chính gần dân, vì dân phục vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ dân vận chính quyền…

Bí thư Tỉnh ủy nhận định đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại Lào Cai hiện nay còn gặp không ít khó khăn. Việc thoát nghèo đồng bào dân tộc thiểu số chưa bền vững, thu nhập còn thấp. Bên cạnh đó, các vấn đề xã hội tồn tại như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phong tục, tập quán lạc hậu tác động không nhỏ đến đời sống của người dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Trung ương tiếp tục nghiên cứu, quan tâm, đặc biệt là vùng đồng bào thiểu số, cốt lõi tập trung vào ba nhóm vấn đề về thể chế, cơ chế, chính sách  và gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, bảo vệ tài nguyên, thiên nhiên quốc gia.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao công tác dân vận Đảng nói chung và dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng của tỉnh Lào Cai. Đồng chí đánh giá cao công tác cải cách hành chính gắn với dân vận chính quyền; việc ban hành cơ chế, chính sách gắn với tình hình thực tiễn địa phương. Bên cạnh đó là một số cách làm hay, sáng tạo của tỉnh và 2 địa phương Văn Bàn, Bát Xát qua khảo sát, nắm tình hình thực tế.

Đồng chí đề nghị tỉnh Lào Cai tiếp tục quan tâm chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nghiên cứu văn hóa, tín ngưỡng vùng đồng bào dân tộc thiểu số mang tầm lý luận, khoa học để có những giải pháp chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ trong thực tiễn gắn với công tác dân vận vừa phát huy giá trị văn hóa dân tộc, vừa vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách; mạnh dạn thí điểm các mô hình dân vận khéo tại cơ sở; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; tăng cường công tác đào tạo, tuyển chọn và bồi dưỡng nguồn nhân lực là con em đồng bào dân tộc thiểu số…

(laocai.gov.vn)

 

 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất