Thứ Hai, 15/7/2024
Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương làm việc với tỉnh Lai Châu về công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tiếp và làm việc với Đoàn về phía tỉnh Lai Châu có đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lò Văn Cương - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và một số sở, ngành có liên quan.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu báo cáo khái quát tình hình công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội, tình hình dịch bệnh COVID-19 và những tác động, ảnh hưởng đến đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh; những vấn đề cần quan tâm ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tâm tư nguyện vọng của đồng bào; kết quả thực hiện các các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kết quả công tác dân tộc, tôn giáo, dân vận của chính quyền, về hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, những khó khăn hạn chế, nguyên nhân và kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra trong công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu đã nhấn mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thời gian qua, tỉnh đã ban hành các nghị quyết, quy chế, quy định, đề án về công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số; để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, thời gian tới Tỉnh ủy nghiên cứu ban hành Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án “Giảm thiểu hôn nhân cận huyết thống và tảo hôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025”. Đồng thời đồng chí đề nghị Ban Dân vận Trung ương tăng cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác dân vận, kết hợp tổ chức hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các tỉnh. Có chính sách đặc thù riêng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã, bản khu vực biên giới, nhất là việc sắp xếp dân cư khu vực biên giới....

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Triệu Tài Vinh - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao kết quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Lai Châu; đồng chí đề nghị trong thời gian tới tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm giảm tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; quan tâm tạo việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; phát huy vai trò người có uy tín; gắn công tác dân vận với phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân các dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Đoàn công tác đã làm việc tại xã Ma Ly Pho và Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Thổ về công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện./.

(laichau.dcs.vn)

Tin liên quan:

* Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương làm việc với tỉnh Lào Cai về công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất