Thứ Tư, 19/6/2024
Sốp Cộp chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

 Nhân dân bản Phải, xã Púng Bánh, cùng cán bộ kiểm lâm huyện Sốp Cộp
gắn biển báo bảo vệ rừng phòng hộ

Đồng chí Tòng Thị Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Thực hiện các chương trình, chính sách, dự án đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Sốp Cộp đã lồng ghép, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế. Trong năm, huyện đã đầu tư gần 885 tỷ đồng thực hiện 10 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển giáo dục đào tạo; chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn; truyền thông, tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Riêng nguồn vốn từ Chương trình 135, huyện đã đầu tư gần 8 tỷ đồng xây dựng các công trình thủy lợi, đường giao thông, nước sinh hoạt, nhà văn hóa; 3 tỷ đồng duy tu bảo dưỡng một số công trình phúc lợi, hỗ trợ và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất. Nhờ vậy, công tác giảm nghèo của huyện đã và đang đạt được nhiều kết quả quan trọng; khuyến khích các hộ dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo, hạn chế tư tưởng trông chờ hỗ trợ của Nhà nước.

Ngoài ra, huyện luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Năm 2021, đã tổ chức Hội nghị tập huấn cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng kinh phí trên 134 triệu đồng cho trên 100 người có uy tín; đăng tải trên hệ thống thông tin, truyền thông huyện nêu gương các tập thể, gia đình, cá nhân thực hiện tốt công tác dân tộc và phát triển kinh tế hiệu quả; các tiến bộ khoa công kỹ thuật trong sản xuất và chăn nuôi, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.


 Cán bộ xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, hướng dẫn nhân dân kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả

Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trong huyện từng bước được nâng lên, tình đoàn kết giữa các dân tộc ngày càng gắn bó, tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao vùng đồng bào các dân tộc thiểu số hoạt động tích cực; chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng được nâng lên; công tác khám chữa bệnh cho đồng bào các dân tộc thiểu số luôn được quan tâm.

Toàn huyện hiện có 104 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện chính sách đối với người có uy tín, năm 2021, huyện đã chỉ đạo UBND các xã chăm lo đời sống tinh thần của người có uy tín, nắm bắt kịp thời các trường hợp ốm đau, tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời; hỗ trợ kinh phí trên 200 triệu đồng đưa người uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình phát triển kinh tế... Chỉ đạo chuyển phát hơn 33.000 tờ báo của 19 loại ấn phẩm, báo, tạp chí đến đúng đối tượng được thụ hưởng trên địa bàn theo quy định, đảm bảo kịp thời cung cấp thông tin thời sự, khoa học, kỹ thuật, đời sống xã hội, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức.

Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”, huyện Sốp Cộp đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tập trung tuyên truyền, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động về công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Việc thực hiện tốt công tác dân tộc trên địa bàn huyện Sốp Cộp, góp phần tích cực hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh trên địa bàn vùng biên; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc nâng lên; đồng bào các dân tộc trong huyện tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, chấp hành chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, hăng hái lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới./.

(baosonla.org.vn)

           

 

 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất