Thứ Hai, 28/9/2020
Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi tiếp

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chúc mừng, biểu dương 153 đại biểu là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội đã có thành tích xuất sắc năm 2018 và được tôn vinh, khen thưởng.

Đồng chí Tòng Thị Phóng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn xác định công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc là vấn đề chiến lược, cơ bản, lâu dài của sự nghiệp cách mạng.

Nhấn mạnh trách nhiệm của đội ngũ cán bộ là phải gần dân, nghe dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn Hà Nội tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc của Trung ương, đồng thời bám sát đặc thù, phát huy kinh nghiệm của thành phố để hỗ trợ đồng bào dân tộc phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, việc giao lưu văn hóa trong cộng đồng các dân tộc là rất quan trọng, quyết định đến sự trường tồn của nền văn hóa dân tộc. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần chú trọng vào công tác tổng kết những mô hình văn hóa tốt, điển hình để đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là những xã khó khăn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố Hà Nội cần tiếp tục chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tạo cơ chế chính sách, khen thưởng kịp thời; phát huy vai trò của người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn Thủ đô; coi đây là lực lượng nòng cốt để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; là những tấm gương đi đầu trong phát triển sản xuất, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Hiện nay, trên địa bàn thủ đô Hà Nội, đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống ở tất cả 30/30 quận, huyện, thị xã với hơn 92 nghìn người, thuộc 50 thành phần dân tộc, chiếm 0,92 % dân số toàn thành phố.

Đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ đô cư trú tập trung theo cộng đồng tại 153 thôn, thuộc 14 xã của 5 huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ và Mỹ Đức, chiếm 57,4% người dân tộc thiểu số trong toàn thành phố, trong đó chủ yếu là người Mường và người Dao./.

Nguồn: baotintuc.vn

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi