Thứ Bảy, 11/7/2020
Biểu dương người có uy tín tiêu biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu năm 2018

 Đồng chí Trần Hữu Chí - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh trao Giấy khen cho người có uy tín

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh Lai Châu nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác dân vận, phát huy vai trò người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người có uy tín đã tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành tốt chủ trương, chính sách về công tác dân tộc và đại đoàn kết các dân tộc. Tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh ổn định, phát triển. Đến nay, toàn tỉnh có 1.072 người có uy tín tại 1.169 bản; 128 già làng và 127 trưởng bản.

Thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện chính sách đối với người có uy tín; phát huy vai trò người có uy tín trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và xây dựng khối đoàn kết dân tộc, tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao những đóng góp của người có uy tín đối với sự phát triển ở địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, người có uy tín cần gương mẫu đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người thân và Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; thi đua lao động sản xuất làm giàu cho gia đình và xã hội. Cấp ủy, chính quyền các địa phương tạo điều kiện cho người có uy tín phát huy vai trò tiên phong vận động Nhân dân xây dựng bản văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Các cấp, ngành tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt các chính sách đối với công tác dân tộc, người có uy tín; nâng cao nhận thức về dân tộc và công tác dân tộc, vai trò, vị trí của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen cho 20 người có uy tín có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tỉnh Lai Châu năm 2018 và tặng quà 80 người có uy tín./.

Nguồn: laichau.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi