Thứ Bảy, 4/7/2020
Trạm Tấu phát huy vai trò người có uy tín

 Đồng chí Giàng A Thào - Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu (thứ 3 trái sang)
động viên đồng bào xây dựng nếp sống văn hóa mới.

Thôn Tà Chử, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, do nhận thức của người dân chưa đồng đều nên trước đây, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và sinh con thứ 3 trở lên vẫn thường xuyên xảy ra. 

Nhưng hai năm trở lại đây, nhờ phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đặc biệt là vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của nhân dân đối với hệ lụy từ nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và sinh con thứ 3 trở lên nên đến nay, tình trạng này đã giảm hẳn. 

Ông Giàng A Xeng - người uy tín ở thôn Tà Chử cho biết: "Quá trình vận động, tuyên truyền gặp nhiều khó khăn vì đồng bào đi làm sớm, về muộn. Muốn gặp được, tôi phải đến vào buổi tối, nói một lần không được thì nói hai, ba lần, nói cho đồng bào hiểu và làm theo mới thôi”. 

Ông Giàng A Vàng là người có uy tín của thôn Tấu Giữa, xã Trạm Tấu. Ông luôn tích cực vận động người dân thực hiện nếp sống mới. Nhờ đó, hoạt động trong thôn đã từng bước đi vào nề nếp. 

Ông Giàng A Vàng cho biết: "Do trình độ của đồng bào còn nhiều hạn chế nên khi tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tôi thường nói ngắn gọn. Ví dụ như: gia đình nào có người chết thì không nên tổ chức nhiều ngày, tốn kém tiền bạc hay ăn tết cũng không nên kéo dài, không nên mổ nhiều lợn, gà, trâu, bò gây tốn kém và ảnh hưởng đến thời vụ sản xuất cũng như việc học hành của con cháu. Thế là đồng bào hiểu và làm theo”.

Trạm Tấu hiện có trên 100 già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. Những năm qua, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc vùng cao luôn đóng vai trò quan trọng. 

Đồng chí Giàng A Thào – Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu khẳng định: "Hàng năm, huyện chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch tập huấn để nâng cao trình độ, nhận thức cho đội ngũ già làng, trưởng bản và người có uy tín; đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình người tốt, việc tốt, gương sản xuất giỏi. Để tiếp tục phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín, thời gian tới, huyện sẽ tổ chức gặp mặt, tọa đàm với các già làng, trưởng bản để giúp đội ngũ này nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền đạt lại cho người dân; khuyến khích họ gương mẫu trong phát triển kinh tế để đồng bào noi theo”. 

Nhờ phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín nên việc triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân, nhất là đồng bào Mông trên địa bàn huyện ngày càng hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển./.

Nguồn: baoyenbai.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi