Thứ Bảy, 4/7/2020
Huyện Mộc Châu biểu dương người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số năm 2018

 Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại hội nghị đồng chí Phạm Đức Chính- Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Những năm qua huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La luôn quan tâm đến đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Huyện cũng coi đây là nhiệm vụ trong tâm, xuyên suốt nhằm góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí cũng ghi nhận những đóng góp quan trọng của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên tất cả các lĩnh vực của đời sống.

Mộc Châu là huyện miền núi với 62% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số,  những năm qua huyện Mộc Châu luôn quan tâm đẩy mạnh phát triển KT- XH, chăm lo, cải thiện đời sống mọi mặt của nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2016-2018 huyện đã đầu tư 335 công trình với tổng số vốn 247 tỷ đồng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, làm mới 989 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 400km, tổng mức đầu tư 393 tỷ đồng. Đến cuối năm 2018 huyện Mộc Châu có 4 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 7,11%, giảm 3,6% so với năm 2017. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội có bước phát triển tích cực, bản sắc văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường.

Đóng góp cho sự phát triển chung ấy có phần không nhỏ công sức của đội ngũ những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Đội ngũ người có uy tín trên địa bàn huyện luôn giữ vai trò là cầu nối giữa Đảng, Chính quyền với nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đưa các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án của các cấp đi vào lòng dân và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, với tinh thần cần cù, sáng tạo, nhiều người có uy tín đã trở thành tấm gương sáng, thật sự tiêu biểu trong “nói đi đôi với làm”, được nhân dân đồng tình ủng hộ, học tập và làm theo, nổi bật là trong truyên truyền nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân thay đổi những hủ tục lạc hậu và phát huy những phong tục, tập quán tiến bộ, gìn giữ bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, đội ngũ người có uy tín trên địa bàn huyện còn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể. Qua đó góp phần to lớn trong xây dựng, củng cố vững chắc hệ thống chính trị ở cơ sở.

Tai hội nghị, các đại biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay trong phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Trung Chiến- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ người có uy tín đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mộc Châu. Để tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín, đồng chí đề nghị: Thời gian tới, các cấp, ngành cần tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh đầu tư về mọi mặt để xây dựng hạ tầng cơ sở cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số và người có uy tín. Đối với đội ngũ những người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân; gương mẫu, tích cực cùng cấp ủy, chính quyền tham gia xây dựng và củng cố hệ thống chính trị; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, 157 người uy tín tiêu biểu năm 2018 trên địa bàn huyện đã được nhận quà của Huyện ủy, HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện. Chủ tịch UBND huyện cũng đã giấy khen cho 17 người uy tín tiêu biểu có những thành tích, đóng góp quan trọng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018./.

Nguồn: mocchau.sonla.gov.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi