Thứ Bảy, 15/8/2020
Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận

 Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen
cho 
các cá nhân là người có uy tín đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm 2018

Toàn tỉnh Ninh Thuận có 27 thành phần DTTS sinh sống với dân số có 36.088 hộ/164.725 nhân khẩu, chiếm 23,5% so với dân số toàn tỉnh. Người có uy tín được UBND tỉnh phê duyệt năm 2018 là 124 người, trong đó huyện Bác Ái 37 người, Ninh Sơn 22 người, Thuận Bắc 23 người, Thuận Nam 13 người, Ninh Hải 6 người, Ninh Phước 22 người và Tp. Phan Rang-Tháp Chàm 1 người. Trong những năm qua, người có uy tín đã thể hiện vai trò cầu nối, chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền với nhân dân trên mọi lĩnh vực. Đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS toàn tỉnh đã tích cực vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; tích cực vận động đồng bào xóa bỏ những tập tục lạc hậu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; thực hiện công tác hòa giải, công tác dân tộc và tôn giáo ở cơ sở, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế-xã hội (KT-XH) phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ người có uy tín đối với sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh. Đồng thời khẳng định: Cấp ủy, chính quyền tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư và thực hiện tốt các chính sách, chương trình cho vùng đồng bào DTTS. Coi công tác dân tộc là nhiệm vụ chiến lược trong công cuộc xây dựng, phát triển của tỉnh. Để phát huy vai trò người có uy tín, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác dân tộc. Thực hiện tốt chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào DTTS và người có uy tín nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của người có uy tín, tạo điều kiện cho người có uy tín tham gia, góp ý xây dựng các chương trình phát triển KT-XH, chủ trương, chính sách mới. Cùng với đó, đội ngũ người có uy tín tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua và phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh tập trung đẩy mạnh phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS toàn diện, nhanh và bền vững, ưu tiên giảm nghèo vùng đồng bào DTTS, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII đã đề ra.

Dịp này, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tặng Bằng khen cho 23 cá nhân là người có uy tín đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm 2018./.

Nguồn: baoninhthuan.com.vnGửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi