Chủ Nhật, 25/8/2019
Bình Thuận: Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng DTTS

 Trong năm 2018, tỉnh Bình Thuận đã in ấn, cấp phát gần 4000 tài liệu
phục vụ công tác tuyên truyền pháp luật cho đồng bào vùng DTTS trong tỉnh

Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2018-2021”, trong năm 2018, Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận đã chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành,… lồng ghép nội dung phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân tộc trong các hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại tỉnh, huyện, xã, thôn; lồng ghép các nội dung tuyên truyền vào các hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng 3 và 4 đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh; Hội nghị cung cấp thông tin cho Người có uy tín tiêu biểu của tỉnh; các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã, thôn ĐBKK thuộc Chương trình 135.

Cụ thể, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 4 lớp/156 cán bộ, công chức cấp xã về nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã, thôn ĐBKK thuộc Chương trình 135 năm 2018 tại TP. Phan Thiết. Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và cung cấp một số thông tin tình hình về kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng cho 78/89 vị là Người có uy tín trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào DTTS với 93 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 223 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 1.421 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Tổ chức 17 hội nghị tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến cho 1.729 lượt người tham dự là báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, đội ngũ hòa giải viên cơ sở…

Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Ban Dân tộc đã tổ chức 6 lớp/261 người tham gia theo Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS; 24 lớp/1.135 cho cán bộ thôn, xã và người dân tại các các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2018. Nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú và sát thực với tình hình đời sống, kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS, như: Luật Hôn nhân và Gia đình; Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020”; Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS”; tình trạng bạo lực gia đình… Ngoài ra, trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 7.615 cuộc tuyên truyền trực tiếp với 573.005 lượt người tham gia; tổ chức thành công 77 cuộc thi thu hút 14.187 người tham dự; biên soạn, in ấn và cấp phát 313.997 tài liệu tuyên truyền pháp luật…

Ông Võ Văn Hòa, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết, nhờ đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật, nhận thức của đồng bào DTTS về chính sách, pháp luật ngày một nâng lên, ý thức chấp hành pháp luật cũng tốt hơn; tình hình vi phạm chính sách, pháp luật và đơn thư khiếu kiện vượt cấp giảm; các tập tục lạc hậu trong lễ hội, ma chay có xu hướng giảm; vệ sinh môi trường nhiều nơi có cải thiện; tệ nạn xã hội, tình trạng bạo lực gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đã giảm hẳn; an ninh trật tự trên các địa bàn miền núi, vùng đồng bào DTTS cơ bản giữ vững ổn định, góp phần phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và củng cố lòng tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước.

Để làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận đã đề ra một số giải pháp trong năm 2019, trong đó đề cao việc phát huy vai trò của cán bộ chủ chốt, già làng, trưởng bản, Người có uy tín tham gia công tác vận động, tuyên truyền…/.

Nguồn: baodantoc.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất