Chủ Nhật, 22/9/2019
Đoàn công tác Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận về công tác dân tộc

Qua báo cáo của Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận về thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW và Chỉ thị số 45-CT/TW về công tác dân tộc tại địa phương, ông Điểu K’ré đánh giá cao kết quả tỉnh đã thực hiện. Vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc… theo Nghị quyết số 24 của Trung ương đã được Ninh Thuận thể chế hóa rất cụ thể thông qua các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Đồng chí Điểu K’ré đánh giá mặc dù Ninh Thuận còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh đã làm rất tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, góp phần làm thay đổi đáng kể diện mạo bộ mặt nông thôn mới, trong đó có vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.


 Đồng chí Điểu K’ré phát biểu tại buổi làm việc

Tuy nhiên, đồng chí Điểu K’ré cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức sơ kết, tổng kết để có đánh giá thật cụ thể. Qua đó để tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giải quyết tốt hơn nữa các vấn đề có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là vấn đề về đất sản xuất, nhà ở, vấn đề sinh kế, giải quyết việc làm, giáo dục, y tế. Đặc biệt tỉnh cần chú trọng xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào thật vững mạnh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời chủ động giải quyết kịp thời những mâu thuẫn nảy sinh, nhất là trong đối tượng thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, tỉnh Ninh Thuận cần quan tâm nhiều hơn nữa đến vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng tôn giáo của các dân tộc tại địa phương theo đúng quy định pháp luật; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ là con em đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng, củng cố và phát huy vai trò, trách nhiệm của 124 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào, tạo sự gắn kết bền chặt giữa ý Đảng - lòng dân.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Bắc Việt: Ninh Thuận có 37 xã, thị trấn, 124 thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, có 32 dân tộc anh em với số dân 34.456 hộ/162.115 khẩu, chiếm 23,54% dân số toàn tỉnh. Thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa IX) và Chỉ thị số 45-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII), những năm qua, tỉnh Ninh Thuận đã tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; hỗ trợ phát triển sản xuất thông qua việc triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các chương trình, chính sách phát triển xã hội, giảm nghèo, hỗ trợ đời sống…Nhờ đó bộ mặt kinh tế - xã hội vùng vùng dân tộc thiểu số đã và đang có sự thay đổi rõ nét. Nhiều địa phương trong vùng dần được phủ khắp hệ thống đường giao thông, trường học, trạm y tế; trên 96% số hộ dân được sử dụng hệ thống điện và hơn 75% số hộ dân được sử dụng nước sạch.


 Quang cảnh buổi làm việc

Tuy nhiên, tác động của việc thực hiện chính sách chưa thực sự mang lại hiệu quả cao, giúp vùng dân tộc thiểu số phát triển một cách bền vững. Theo lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận, nguyên nhân cơ bản là do vùng dân tộc thiểu số có xuất phát điểm thấp, đặc biệt là về kinh tế. Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu và luôn chịu tác động của biến đổi khí hậu nên đời sống của đồng bào còn nhiều khó khăn nhất định.

Ninh Thuận là địa phương còn nhiều khó khăn, trong khi nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương thông qua các cơ chế, chính sách đầu tư lại hạn hẹp, dàn trải nên sự phát triển của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với vùng đồng bằng vẫn còn có khoảng cách chênh lệch tương đối lớn. Bởi vậy đến giờ này, hộ nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh còn cao, chiếm hơn 68% so với cả nước là khoảng 50%.

(dantocmiennui.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất