Chủ Nhật, 25/8/2019
Bắc Giang: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc

 Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra tại huyện Lục Nam

Làm việc với Đảng ủy xã Vô Tranh (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) và đại diện người dân tộc thiểu số (DTTS) có uy tín trên địa bàn xã, Đoàn kiểm tra đã trực tiếp lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý, đề xuất từ cơ sở. Xã Vô Tranh có 51% người DTTS, trong đó nhiều nhất là dân tộc Sán Dìu, sinh sống rải rác ở 12/14 thôn, bản.

Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cơ sở hạ tầng của địa phương đã được đầu tư xây dựng khang trang. Công tác xóa đói giảm nghèo thông qua các chương trình, dự án được triển khai hiệu quả. 

Năm 2003, thu nhập bình quân của đồng bào DTTS nơi đây chỉ đạt hơn 3,4 triệu đồng/người/năm thì đến năm 2018 đã đạt mức 23 triệu đồng/người/năm. Đây là con số ấn tượng, minh chứng rõ nét cho việc thực hiện Nghị quyết số 24 ở cơ sở. 

Tuy nhiên, đời sống kinh tế của người dân trong xã còn gặp khó khăn. Nguyên nhân do xuất phát điểm thấp so với mặt bằng chung của huyện; dân trí không đồng đều, một bộ phận nhỏ trong đồng bào DTTS còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. 

Mong muốn chung của người dân nơi đây là tiếp tục được TƯ ưu tiên hỗ trợ xây dựng các công trình giao thông ở các thôn, bản đặc biệt khó khăn; quan tâm chính sách đào tạo nghề; hỗ trợ giải quyết việc làm cho con em vùng đồng bào DTTS...

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn kiểm tra làm việc với Thường trực Huyện ủy Lục Nam. Được biết huyện Lục Nam hiện có hơn 9,1 nghìn hộ DTTS, chiếm 15% dân số toàn huyện. Tại 13 xã có đông đồng bào DTTS sinh sống thì có 5 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. 

15 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 24 về công tác dân tộc, BTV Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Nhiều hộ DTTS đã vươn lên thoát nghèo. Đến nay, 100% hộ DTTS được sử dụng điện, 75% đường giao thông nông thôn được cứng hóa. Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng DTTS của huyện giảm từ 46,6% năm 2003 xuống còn 10,1% năm 2018.

Tại buổi làm việc, huyện Lục Nam có nhiều kiến nghị đề xuất với Đoàn kiểm tra như: Đề nghị TƯ sớm xem xét, chuyển đổi các chính sách hỗ trợ trực tiếp mang tính chất "cho không" sang chính sách tạo cơ hội cho đồng bào DTTS tự vươn lên thoát nghèo. 

Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh của bà con dân tộc như làm đường giao thông tạo thuận lợi cho tiêu thụ nông sản; hỗ trợ trang thiết bị trong chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các tuyến y tế cơ sở vùng đông người DTTS.

Thực hiện các chính sách phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực; ưu tiên tuyển dụng người DTTS vào làm việc trong hệ thống chính trị…

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Bùi Tuấn Quang đánh giá cao kết quả huyện Lục Nam đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 24 về công tác dân tộc. Đồng chí mong muốn thời gian tới huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác dân tộc.

Tăng cường xúc tiến, kêu gọi đầu tư, có chính sách đãi ngộ khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vốn, công nghệ sản xuất phù hợp vào khu vực miền núi, vùng đông người DTTS sinh sống nhằm giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động địa phương. 

Quan tâm đào tạo cán bộ cấp xã, nhất là người DTTS có trình độ, năng lực thực hiện các chính sách dân tộc tại địa phương. Về các ý kiến, kiến nghị của huyện, xã, Đoàn kiểm tra ghi nhận và tổng hợp báo cáo với cấp có thẩm quyền xem xét.


 Đồng chí Bùi Tuấn Quang tặng quà cho người có uy tín là người DTTS ở xã Vô Tranh

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Bùi Tuấn Quang tặng 50 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 20 suất quà cho hộ gia đình DTTS nghèo và 10 suất quà cho người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS ở xã Vô Tranh.

(baobacgiang.com.vn)

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất