Chủ Nhật, 25/8/2019
Nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác dân tộc ở huyện Bắc Hà

 Quang cảnh buổi làm việc

Tham gia đoàn công tác về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Lý Seo Dìn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh.

Làm việc với đoàn có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bắc Hà.

Báo cáo đánh giá sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX tại huyện Bắc Hà nêu rõ: Công tác dân tộc được các cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả. Nghị quyết 24 được huyện triển khai, thể chế hóa bằng chương trình, kế hoạch đề án phù hợp với thực tiễn của địa phương, xác định các vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thực hiện.

Với đặc thù là huyện vùng cao, có 14 dân tộc chung sống, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 84,3%, huyện Bắc Hà tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là việc đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn. Huyện đã triển khai có hiệu quả các chương trình 134 và 135,  Nghị quyết 30a của Chính phủ. Đến nay, thu nhập bình quân đạt 26,8 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 28,25%. Bên cạnh đó, quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc và miền núi được giữ vững. Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được chú trọng. Hệ thống chính trị ở địa bàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị 45 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VII về một số công tác vùng dân tộc Mông, là địa phương có đồng bào dân tộc Mông chiếm 46,93% dân số toàn huyện, Bắc Hà có nhiều giải pháp trong việc thực hiện, xây dựng khối đại đoàn kết giữa đồng bào Mông với các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn. Huyện kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và triển khai  tốt các chính sách dân tộc, khuyến khích, hỗ trợ đồng bào thay đổi nếp nghĩ với quyết tâm vươn lên thoát nghèo. Các giá trị truyền thống văn hóa dân tôc Mông được bảo tồn, hủ tục từng bước được loại bỏ.

Sau 25 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 45 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VII tại huyện Bắc Hà, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Mông không ngừng được nâng lên. Đồng bào Mông luôn tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Điểu K’Ré, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn công tác đánh giá cao việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc tại huyện Bắc Hà; đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa triển khai thực hiện công tác dân tộc thời gian qua, góp phần tạo sự đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị để hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Đồng chí bày tỏ mong muốn huyện Bắc Hà tiếp tục đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số; quy hoạch, sắp xếp, bố trí dân cư hợp lý, góp phần ổn định đời sống, sản xuất; củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số với chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.


 Đồng chí Điểu K,Ré và đoàn công tác tặng tặng quà học sinh các trường học xã Nậm Mòn

Nhân chuyến làm việc, kiểm tra, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương đã đến thăm và tặng quà  nhân dân và học sinh các trường học xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai./.

 

(baolaocai.vn)

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất