Chủ Nhật, 19/9/2021
 • Bạc Liêu chăm lo đời sống đồng bào Khmer

  Nhiều năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể ở Bạc Liêu đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho đồng bào Khmer. Ðồng thời, cùng với sự nỗ lực vươn lên của người dân đã và đang làm cho diện mạo làng quê, phum, sóc trong tỉnh thay da đổi thịt từng ngày.

 • Công an huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu): Xuyên đêm cấp căn cước công dân cho đồng bào Khmer

  Để đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân (CCCD) theo quy định của Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung cao độ, triển khai quyết liệt các giải pháp, duy trì việc bổ sung, cập nhật thông tin dân cư, phục vụ hiệu quả việc cấp CCCD cho người dân trên địa bàn.

 • Nâng cao hiệu quả của chính sách tín dụng vùng đồng bào DTTS

  Ngày 23/3, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã có buổi làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm đánh giá kết quả chính sách tín dụng và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ tín dụng đối với Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG).

 • Ba Bể phát huy vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế

  Những năm qua, công tác vận động, tập hợp và phát huy vai trò của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ người dân tộc thiểu số được Hội LHPN huyện Ba Bể đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, góp phần tìm ra những nhân tố điển hình, tích cực, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

 • Quảng Ngãi: Một số kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư về công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

  (Danvan.vn) Là địa phương có 62% diện tích là miền núi; toàn tỉnh Quảng Ngãi có 187.072 người dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm khoảng 14,9 % dân số toàn tỉnh. Trong đó ba dân tộc chủ yếu là dân tộc Hrê, Co, Cadong, ngoài ra còn có các dân tộc khác với khoảng 500 người sống tập trung ở 78 xã của 05 huyện miền núi và một số huyện đồng bằng có đồng bào DTTS. Trong 5 năm qua, tỉnh Quảng Ngãi luôn chú trọng thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư “về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào DTTS”.

 • Những mô hình thư viện tăng cường kỹ năng sử dụng tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

  Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em Mầm non, học sinh Tiểu học vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025” triển khai tại tỉnh Gia Lai cho kết quả khả quan sau 5 năm thực hiện.

 • Huyện Mai Châu: Dấu ấn công tác dân vận khéo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

  Với tỷ lệ 88% dân số thuộc đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống ở 16/16 xã, thị trấn, những năm qua, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình luôn chú trọng triển khai, thực hiện các mô hình "Dân vận khéo" để ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển KT-XH và đạt những kết quả tích cực.

 • Thái Nguyên: Chăm lo giúp đồng bào dân tộc thiểu số có cuộc sống đủ đầy

  Trong những năm qua, các địa phương trong tỉnh Thái Nguyên đã huy động nhiều nguồn lực, lồng ghép các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (MN) có thêm điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Nhờ đó, đồng bào DTTS tại các xóm, bản vùng sâu, vùng xa đã có cuộc sống đầy đủ hơn mỗi khi Tết đến, Xuân về.

 • Huyện Xuân Lộc: Hiệu quả từ thực hiện chính sách dân tộc

  Huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai có 24 thành phần dân tộc thiểu số (DTTS) đang sinh sống. Đồng bào DTTS sống rải rác và xen kẽ cùng đồng bào dân tộc Kinh ở 88/92 khu, ấp.

 • Kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW về công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Hòa Bình

  (Danvan.vn) Thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các Ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan tỉnh phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, ban hành Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 29/12/2015 về thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW trong đó nêu rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền đối với việc đổi mới nội dung, phương thức vận động nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TU, ngày 07/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới.

 • Lan tỏa công tác “Dân vận khéo” trong đồng bào dân tộc, tôn giáo

  Sóc Trăng là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, chiếm gần 31% dân số. Vì vậy, để thực hiện tốt công tác “Dân vận khéo” trong tình hình hiện nay, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 • Những tấm gương sáng trong vùng đồng bào DTTS của Thủ đô

  Trong những năm qua, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn TP. Hà Nội luôn thể hiện vai trò nòng cốt trong các phong trào ở cơ sở, góp phần đắc lực trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới, bảo đảm an ninh trật tự, vận động đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo...

 • Đẩy mạnh công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Định: Được dân tin thì làm việc gì cũng dễ

  Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Bình Định đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Qua đó, giúp địa phương hoàn thành những mục tiêu quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

 • Chặng đường 10 năm của Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số

  Sau 10 năm, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020, là dịp nhìn lại quá trình phát triển, những thành tựu nổi bật của công tác dân tộc, chính sách dân tộc; đặc biệt là giai đoạn 2010 - 2020.

 • [Infographic] Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II: Những con số ý nghĩa

  Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II chính thức khai mạc vào sáng ngày 4/12. Dưới đây là những con số ý nghĩa từ Đại hội.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10