Chủ Nhật, 19/9/2021
 • Dân vận khéo trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Mường Lát

  Bằng nhiều cách làm linh hoạt, hiệu quả, công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Mường Lát, tỉnh Than Hóa đã tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

 • Có cơ chế, chính sách cụ thể bảo vệ người có uy tín

  Chiều 5/7, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo chuyên đề phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

 • Những gương sáng ở khu dân cư

  Tại các thôn, ấp có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở Bình Phước, các già làng, trưởng bản và người có uy tín luôn là những người gương mẫu, tận tụy trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, vươn lên xóa đói giảm nghèo, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

 • Người Vân Kiều tự sửa đường, làm cầu

  Nhiều thôn bản đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tự làm đường, làm cầu bằng chính nội lực cộng đồng. Hoạt động tự giác này đã góp phần khắc phục những khó khăn đối với hạ tầng cơ sở vùng sâu, vùng xa.

 • Cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân

  Trong những năm qua, ở Ninh Thuận, công tác vận động người có uy tín luôn được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương quan tâm. Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và tôn giáo đã phát huy vai trò của mình, góp phần không nhỏ giúp vùng đồng bào DTTS, tôn giáo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, bài trừ những hủ tục, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương…

 • Vĩnh Phúc: Chăm lo nhiều hơn cho trẻ em dân tộc thiểu số

  Quan tâm, chăm sóc và đầu tư nhiều hơn cho trẻ em dân tộc thiểu số, hướng tới giảm bất bình đẳng giữa trẻ em dân tộc thiểu số với mặt bằng trẻ em nói chung... là một trong những nội dung chính trong chương trình Tháng hành động vì trẻ em năm 2019.

 • Tăng cường quan tâm chăm lo nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người

  (Danvan.vn) Ngày 24/6, tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, Hội đồng Dân tộc Quốc hội, Ủy ban Dân tộc và tỉnh Nghệ An đã phối hợp tổ chức Hội thảo Đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số rất ít người, thực trạng và giải pháp.

 • An Giang: Chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số

  Những năm qua, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang đã thực hiện tốt chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế, văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Đến nay, công tác này đã góp phần quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung tay kiến thiết quê hương ngày càng phát triển.

 • Đắk Mil: Các chương trình, chính sách giúp nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

  Trong những năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách ưu đãi của Nhà nước, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông luôn đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, tích cực lao động sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần cải thiện bộ mặt nông thôn miền núi, vùng đồng bào DTTS.

 • Thanh niên dân tộc thiểu số chung tay bảo vệ môi trường

  Hiện nay, phong trào “chung tay chống rác thải nhựa” đã và đang lan tỏa khắp cả nước. Ở nhiều vùng DTTS, các tổ chức đoàn cơ sở đã có nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa để hưởng ứng phong trào này.

 • Khởi nghiệp vùng dân tộc thiểu số: Thành công đến từ quyết tâm tạo ra sự thay đổi

  Với tư duy đổi mới, ý chí vươn lên, nhiều thanh niên người DTTS đã mạnh dạn khởi nghiệp và thành công từ chính những sản phẩm mang giá trị truyền thống của địa phương. Đồng thời cùng với việc làm giàu cho mình, họ còn tạo công ăn việc làm giúp tăng thu nhập cho nhiều người khác. Đặc biệt hơn, họ đã trở thành người truyền cảm hứng khởi nghiệp tới nhiều bạn trẻ ở các bản làng khó khăn với thông điệp tự tin, nỗ lực, khát vọng làm giàu.

 • Hà Giang: Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương

  Phát huy vai trò người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mang tầm chiến lược đối với công tác dân tộc của Đảng, Nhà nước ta; bởi NCUT đã, đang có những đóng góp to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội... Nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, nhiệm vụ chiến lược này được Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp xác định là then chốt trong xây dựng, bảo vệ vững chắc “phên dậu” Quốc gia; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng DTTS.

 • Phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong người dân tộc thiểu số đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện Đăk Glei

  Phát huy truyền thống yêu nước của thế hệ đi trước, lực lượng Già làng luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Với 239 Già làng, người có uy tín trên địa bàn huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, lực lượng Già làng luôn gắn bó mật thiết, có uy tín với cộng đồng dân cư, được nhân dân tin tưởng, kính trọng và nghe theo.

 • Công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh: Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả

  Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh Quảng Ninh đã được triển khai rộng khắp, hiệu quả. Nhiều mô hình, cách làm điển hình đã thực sự cho thấy vai trò là cầu nối ý Đảng - lòng dân của công tác dân vận.

 • Đồng Nai: Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

  Những năm gần đây, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật (TTPBPL) cho đồng bào dân tộc thiểu số luôn được Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai và các địa phương, đơn vị đặc biệt quan tâm với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10