Thứ Ba, 2/6/2020
Chung tay vì người nghèo ở Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 405

 

Ông Nguyễn Văn Phạn, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Quảng Mản cho biết, thôn Quảng Mản có diện tích trên 8,7ha, với 192 hộ dân và hơn 1.200 nhân khẩu, sinh sống chủ yếu bằng việc làm nông nghiệp. Theo thống kê năm 2018, trong thôn còn 08 hộ xếp thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Thôn đã có nhiều biện pháp, song đến nay các hộ vẫn chưa có dấu hiệu thoát nghèo.

Ngay sau khi phát động phong trào, đơn vị đã phối hợp với địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Đến nay, các đơn vị trong toàn tiểu đoàn đã tiến hành liên hệ với các ngõ, xóm, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có biện pháp giúp đỡ; cùng với chính quyền địa phương nghiên cứu phương thức giúp nhân dân thoát nghèo, đưa thôn Quảng Mản lên thành thôn đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhờ triển khai đồng bộ; tổ chức tuyên truyền tích cực, mọi cán bộ, chiến sĩ trong tiểu đoàn đã xác định đúng trách nhiệm, chung tay cùng nhân dân trong thôn, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Sau triển khai thực hiện phong trào đơn vị đã chủ động liên hệ với thôn, tổ chức hàng trăm ngày công tổng dọn vệ sinh, kiên cố đường làng, ngõ xóm, sạch sẽ, khang trang, chuẩn bị cho đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, được bà con nhân dân đồng tình, quý mến. Sau Tết, đơn vị và địa phương đã tổ chức trồng hơn 1.400 cây lấy gỗ và trồng hoa trên toàn bộ đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp trên đường làng quê hương.

Tiểu đoàn tổ chức nhiều ngày công giúp đỡ các ngõ, xóm, đặc biệt là trực tiếp giúp đỡ 08 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong việc thu hái nông sản, tu sửa nhà ở, chống dột, chống sập để bà con tránh mưa bão; chủ động nghiên cứu tài liệu trên mạng Internet về cách trồng hoa màu, cách chăn nuôi lợn siêu nạc; cử các đồng chí có khả năng học hỏi kinh nghiệm từ hợp tác xã nông nghiệp, học hỏi từ các hộ làm ăn kinh tế giỏi trong thôn, rồi hướng dẫn cho các gia đình khó khăn tổ chức chăn nuôi, trồng trọt theo khoa học, bước đầu thu nhiều kết quả tích cực.

Theo kế hoạch phối hợp, năm 2019, Tiểu đoàn sẽ tặng 10 phần quà cho các cháu học sinh vượt khó, học giỏi vào đầu năm học mới  (trị giá khoảng 150.000 đồng/ phần quà). Năm 2020 sẽ tặng 02 phần quà cho các gia đình khó khăn nhất (trị giá khoảng 2 triệu đồng/ phần quà).

Trong triển khai thực hiện phong trào, Tiểu đoàn rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, thực hiện công tác dân vận phải luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn chăm lo và bảo vệ lợi ích của nhân dân. Nội dung và phương thức vận động nhân dân phải phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng giai đoạn; phải thực sự gần dân, hiểu dân, tôn trọng nhân dân.

Hai là, thường xuyên củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, để triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo từ các ban, ngành đoàn thể địa phương, cũng như đơn vị.

Ba là, linh hoạt, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện phong trào, chủ động liên hệ với nhân dân, tích cực tuyên truyền, từ đó triển khai đồng bộ, tạo thành khối đoàn kết, thống nhất cùng nhau phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí đã xác định.

Bốn là, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, nghiêm khắc phê bình, kỷ luật những tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm công tác dân vận của Đảng.

Năm là, thường xuyên phát huy vai trò của các tổ công tác dân vận, đổi mới phương thức, hình thức dân vận mới để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Để nâng cao chất lượng thực hiện phong trào thi đua, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 405, Quân khu 3 xác định cần thường xuyên làm tốt việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các chương trình, mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020; nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong thôn, tích cực hưởng ứng, tự giác tham gia phong trào thi đua của toàn quốc nói chung và của lữ đoàn, tiểu đoàn nói riêng, đạt hiệu quả cao.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả. Chủ động phối hợp rà soát, thường xuyên điều chỉnh kế hoạch chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thôn Quảng Mản, thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn nơi đơn vị đóng quân. Nắm chắc từng ngõ xóm, từng hộ dân để có biện pháp hỗ trợ hữu hiệu. Triển khai thực hiện: mỗi đại đội giúp 1 ngõ, xóm trở lên; mỗi trung đội giúp 1 hộ gia đình trở lên; mỗi cán bộ, chiến sĩ có việc làm thiết thực vì người nghèo. Cùng với chính quyền thôn đảm bảo đến năm 2020 thôn Quảng Mản sẽ đạt và vượt chi tiêu của Chính phủ về giảm tỷ lệ hộ nghèo, người nghèo.

Có thể khẳng định, để được nhân dân tin yêu, quý mến, gửi trọn niềm tin đối với đơn vị đòi hỏi công tác dân vận trong tiểu đoàn phải luôn được coi trọng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải là một tấm gương “dân vận khéo”, biết hy sinh bản thân, khắc phục khó khăn, chung tay cùng nhân dân trong thôn xây dựng địa phương thực sự vững mạnh, sớm là thôn đạt chuẩn nông thôn mới, đảm bảo đầy đủ 19 tiêu chí theo quy định./.

Nguyễn Như Sàn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi