Thứ Bảy, 28/5/2022
Dân vận khéo góp phần nâng cao tiêu chí nông thôn mới ở Phù Ninh
Nhờ công tác dân vận khéo đã làm thay đổi diện mạo nông thôn mới ở xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh.

Bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh gặp không ít khó khăn do cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, một số cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa hiểu hết được mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Để triển khai hiệu quả, Đảng bộ, chính quyền xã xác định phải đẩy mạnh “Dân vận khéo” thì việc xây dựng NTM mới thành công. Từ đó, tại các cuộc họp khu, chi bộ, cán bộ, đảng viên trở thành “tuyên truyền viên” tích cực giúp nhân dân hiểu và đồng thuận. Hiện, xã gieo trồng trên 626ha cây có hạt, tăng 33%, khoảng 90% nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chăn nuôi phát triển khá với tốc độ tăng đàn gia súc hàng năm trung bình trên 20%. Thu nhập bình quân đạt 37,8 triệu đồng/người/năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 2,4%. Cùng với phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền xã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, ngày công lao động làm đường giao thông nội đồng, các công trình phúc lợi phục vụ đời sống bà con. Với những kết quả đó, năm 2018, xã Trung Giáp vinh dự được đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Nhờ tích cực vận động nhân dân đóng góp tiền, công sức, cùng với sự hỗ trợ vật liệu của Nhà nước nên hầu hết đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, nhà văn hóa, trường, trạm của xã đã được đầu tư, sửa chữa. Đồng chí Bùi Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực xã Trung Giáp cho biết: Để duy trì và giữ vững các tiêu chí NTM, xã quán triệt, triển khai đồng bộ kế hoạch, hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến từng chi bộ, khu dân cư. Phong trào thi đua được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện sâu rộng ở các khu với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực. Từ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, với nhiều mô hình, cách làm thiết thực đã tác động tích cực đến nhận thức của các tầng lớp nhân dân. Từ năm 2016 đến nay, xã đã huy động nhân dân đóng góp trên 3,2 tỉ đồng tiền mặt, hiến 11.600m2 đất, trị giá trên 322 triệu đồng và 650 ngày công lao động tương đương 130 triệu đồng...

Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, khối dân vận cơ sở trên địa bàn huyện Phù Ninh đã đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, phát triển nhân rộng rất nhiều mô hình mới, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua yêu nước, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhiều phong trào đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, có tính lan tỏa mạnh mẽ như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào vận động nhân dân giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, vận động nhân dân hiến đất làm đường GTNT, phong trào làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, thực hiện “5 không 3 sạch”... Toàn huyện hiện có 75 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội (23 mô hình cá nhân; 52 mô hình tập thể), trong đó có 24 mô hình trên lĩnh vực kinh tế; 26 mô hình trên lĩnh vực văn hóa xã hội; 12 mô hình trên lĩnh vực quốc phòng an ninh; 13 mô hình xây dựng hệ thống chính trị. 

Đồng chí Nguyễn Minh Quân - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cho biết: Các phong trào “Dân vận khéo” đã trở thành “chìa khóa” đem lại sự thành công trong công tác vận động quần chúng ở huyện Phù Ninh. Điểm đáng ghi nhận ở huyện là đã làm tốt công tác dân chủ cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên ở cộng đồng dân cư và sức mạnh nội lực của chính địa phương trong triển khai thực hiện phong trào. Từ đó tạo được lòng tin trong nhân dân, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. 

(baophutho.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất