Thứ Bảy, 22/6/2024
Ðẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở vùng đồng bào theo đạo ở Triệu Phong

Ký cam kết phối hợp thực hiện “Giáo xứ Phan Xá đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc,
xây dựng nông thôn mới”. 

Trên địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị hiện có 3 tôn giáo đang hoạt động, gồm Phật giáo, Thiên chúa giáo và Tin lành với khoảng 50 chức sắc và trên 20 ngàn tín đồ tôn giáo. Xuất phát từ đặc điểm tình hình của vùng đồng bào có đạo, Công an huyện Triệu Phong đã tập trung nghiên cứu, hướng dẫn lực lượng công an ở cơ sở tham mưu Ban Chỉ đạo 138 và 1523 các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình, điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Thôn Phan Xá, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị có 46 hộ dân, trong đó có 20 hộ theo Thiên Chúa giáo. Thôn có 1 giáo xứ, 1 linh mục quản xứ và các chức việc hoạt động. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, tình hình an ninh trật tự nhìn chung cơ bản ổn định nhưng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Sau 1 năm phát động xây dựng mô hình “Giáo xứ Phan Xá đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc, chung sức xây dựng nông thôn mới”, tại địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, đáng ghi nhận. Đa số các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lí, điều hành của chính quyền. Ban điều hành mô hình đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng nông thôn mới. Sau khi xây dựng mô hình, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Triệu Đại nói chung và thôn Phan Xá nói riêng có nhiều chuyển biến đáng kể, phong trào tham gia giữ gìn an ninh trật tự phát triển rộng khắp. Công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đạt hiệu quả; các vụ việc, hành vi vi phạm pháp luật giảm cơ bản. Tinh thần đấu tranh, tố giác tội phạm được nâng lên, nhiều thông tin tố giác tội phạm được quần chúng nhân dân cung cấp cho lực lượng công an nhằm làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm. Bên cạnh đó, việc thực hiện tốt mô hình “Giáo xứ Phan Xá đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc và chung sức xây dựng nông thôn mới” đã góp phần làm cho bộ mặt nông thôn Phan Xá có nhiều khởi sắc, kinh tế tăng trưởng khá. Ngoài việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đúng hướng, người dân địa phương đã chủ động đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, góp phần quan trọng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Trao đổi với chúng tôi, Trưởng Công an huyện Triệu Phong, Đại tá Nguyễn Ngọc Minh cho biết: “Những năm qua, Công an huyện Triệu Phong đã tập trung xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên” và “Niệm phật đường ổn định về an ninh trật tự”, đã góp phần hạn chế tội phạm, vi phạm pháp luật tại địa phương. Năm 2018, nhằm tạo sự đồng thuận về nhận thức trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với các chức sắc, đồng bào theo đạo trên địa bàn huyện, Công an huyện Triệu Phong đã phát động mô hình “Giáo xứ đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc, chung sức xây dựng nông thôn mới” tại Giáo xứ Phan Xá (Triệu Đại) và Giáo xứ Đại Lộc (Triệu Thuận). Qua hơn 1 năm triển khai, mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của bà con giáo dân, vận động giáo dân tích cực hưởng ứng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc “Kính chúa, yêu nước”, “sống tốt đời, đẹp đạo”, phát huy tốt trách nhiệm của linh mục, hội đồng giáo xứ trong việc chung sức xây dựng quê hương, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, Công an huyện Triệu Phong cũng đặc biệt chú trọng, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của bà con giáo dân, đã vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp trao 30 suất quà cho con em giáo dân có hoàn cảnh khó khăn, nhận đỡ đầu 3 trường hợp học sinh vượt khó là con của giáo dân trên địa bàn. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác dân vận, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần tư tưởng “lấy dân làm gốc””. 

Để các mô hình hoạt động có hiệu quả trên địa bàn, Công an huyện Triệu Phong đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện các nội dung, quy chế hoạt động mô hình trên cơ sở tự phòng, tự quản, tự bảo vệ. Tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương. Dưới sự chỉ đạo của lực lượng công an, ban điều hành các mô hình đã triển khai nội dung, chương trình hoạt động cụ thể của mô hình cho toàn thể các hộ giáo dân nắm để ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự gắn với các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa, gia đình đạt chuẩn về an ninh trật tự, chấp hành tốt các quy định của địa phương. Cùng với đó, lực lượng công an cũng thường xuyên tổ chức các cuộc họp để trao đổi tình hình, thông tin liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự. Thông báo về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và giúp đỡ lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 

Chia sẻ thêm với chúng tôi, Trưởng Công an huyện Triệu Phong, Đại tá Nguyễn Ngọc Minh nhấn mạnh: “Một trong những nguyên tắc tôi thấy tâm đắc nhất trong xây dựng tinh thần đoàn kết tôn giáo đó là “Lấy lợi ích dân tộc làm mẫu số chung” dựa trên phương châm “Dân tộc trên hết - Tổ quốc trên hết” và “tất cả cho con người, tất cả vì con người”. Bởi vậy, mô hình phòng chống tội phạm mà chúng tôi xây dựng tại các xứ đạo gắn chặt với chương trình xây dựng nông thôn mới. Khi đời sống kinh tế, văn hóa của người dân phát triển, việc phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm mới phát huy hiệu quả. Mô hình “Giáo xứ đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc, chung sức xây dựng nông thôn mới” cũng tạo điều kiện để cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng công an lắng nghe ý kiến của giáo dân, hội đồng giáo xứ và các linh mục để làm tốt hơn công tác chăm lo, bảo vệ lợi ích của giáo dân, vận động giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo, phúc âm trong lòng dân tộc”./.

(baolamdong.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất