Thứ Sáu, 21/6/2024
Có đoàn kết, có tỉnh nông thôn mới

 Nông thôn Nam Định ngày nay 


Nam Định là tỉnh đông tín đồ các tôn giáo. Trong đó, Phật giáo có trên 800 ngôi chùa, trên 30 vạn Phật tử đã quy y tam bảo; Công giáo có Giáo phận Bùi Chu, một phần Giáo phận Hà Hội với 172 nhà thờ xứ, 490 nhà thờ họ, đặc biệt có tới trên 47 vạn giáo dân (chiếm 25% dân số toàn tỉnh). Xây dựng, gìn giữ mối quan hệ đoàn kết, hòa hợp trong các tôn giáo, giữa các tôn giáo; làm tốt vai trò cầu nối giữa các tôn giáo với cấp ủy, chính quyền địa phương là nhiệm vụ luôn được Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở ở Nam Định chú trọng, chăm lo. Nhưng trên hết, từ sự đồng hành, hướng dẫn của Mặt trận các cấp trong tỉnh; với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, chung sức, đồng lòng, nhiều năm qua, các tôn giáo trong tỉnh luôn duy trì, nâng cao chất lượng các phong trào “Xây dựng chùa tinh tiến”, “Xây dựng xứ họ đạo tiên tiến, gia đình giáo dân gương mẫu”.

Qua các phong trào, chức sắc và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực như tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, tệ nạn; ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, ủng hộ công tác khuyến học... Chuyện các nhà sư, linh mục đi quyên tiền giúp người nghèo xây nhà, mua bảo hiểm y tế; giúp làng quê, xứ đạo làm đường, xây trường, xây nhà văn hóa... có rất nhiều ở Nam Định. Chỉ tính riêng trong 5 năm qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã quyên góp, xây mới và hỗ trợ sửa chữa hơn 200 nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương tặng người nghèo. Đồng bào Công giáo trong tỉnh hiến trên 20.000 m2, hơn 200 tỷ đồng để làm đường giao thông, và xây dựng các công trình phúc lợi trong thôn, xóm. Những việc làm cụ thể, thiết thực trên của đồng bào có đạo trong tỉnh đã góp phần quan trọng để đến nay, 100% số xã và huyện của Nam Định đều đạt chuẩn NTM.

Tỉnh Nam Định chủ trương phát triển hạ tầng giao thông theo phương châm xây dựng “nông thôn mới”, cụ thể là nhân dân góp, hiến đất, Nhà nước đầu tư kinh phí làm đường. Thực hiện chủ trương này, những năm qua, cùng với hệ thống chính trị trong tỉnh, Mặt trận và các tổ chức thành viên ở Nam Định đã tích cực nhập cuộc, vừa tuyên truyền, vận động, giải thích; vừa động viên, phát huy vai trò gương mẫu của gia đình các cán bộ, đảng viên; tranh thủ tiếng nói của những người có uy tín trong cộng đồng, chức sắc các tôn giáo..., qua đó giúp nhân dân trong tỉnh hiểu rõ mục đích, ý nghĩa to lớn của chủ trương này; chung sức, đồng lòng, hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. 

Kết quả, hàng loạt các dự án giao thông trọng điểm được đầu tư ở Nam Định, các hộ dân thuộc diện giải tỏa đều tự nguyện hiến, góp đất, tháo dỡ công trình, không nhận đền bù. Không chỉ có vậy, nhân dân đã hiến, góp cho làng, cho xã gần 3.200 héc-ta đất (2.916 héc-ta đất nông nghiệp; 242 héc-ta đất thổ cư) cùng nhiều ngày công để phục vụ việc xây dựng các công trình hạ tầng của địa phương, nhiều nhất là cho việc mở rộng, nâng cấp hệ thống giao thông thôn xóm. Ước tính, giá trị đất, ngày công nhân dân Nam Định đã góp, hiến phục vụ xây dựng NTM ở địa phương lên tới trên 6.000 tỷ đồng...

(btgcp.gov.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất