Thứ Tư, 29/5/2024
Đồng chí Trương Thị Mai tiếp đoàn Ban Trị sự Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam

 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi tiếp

Tại buổi tiếp Giảng sư Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Hội trưởng Thường trực, Phó Hội 1, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội cho biết: Đại hội đại biểu cấp toàn đạo lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2023 được tổ chức vào ngày 12/5/2019 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các công việc đề ra. Với mục tiêu “Tu học - Hành thiện - Ích nước - Lợi dân” và phương châm hành đạo “Phước huệ - Song tu”, Đại hội thể hiện quyết tâm của toàn thể chức sắc, tín đồ, hội viên tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững kỷ cương, giới luật, nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, gắn bó cùng dân tộc. Đại hội đã tổng kết công tác nhiệm kỳ II (2014 - 2019); thảo luận chương trình hoạt động Giáo hội nhiệm kỳ III (2019 - 2023); thông qua sửa đổi, bổ sung Hiến chương theo Luật Tín ngưỡng - Tôn giáo kiện toàn các ban chuyên môn, sửa đổi quy chế. Đại hội đã sáng suốt bầu ra 15 vị vào Ban Trị sự Trung ương nhiệm kỳ III... 

Đoàn đại biểu biểu Ban Trị sự Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy đảng, đặc biệt là Ban Dân vận Trung ương trong việc quan tâm hỗ trợ Giáo hội nâng cao chất lượng trong mọi Phật sự, trong đó có việc tổ chức tốt Đại hội lần thứ III; đồng thời khẳng định thành công của Đại hội đã mở ra chương mới cho hoạt động của Giáo hội. 

Trong thời gian tới, Giáo hội sẽ cố gắng tiếp tục làm hết sức mình để thực hiện tốt công tác phật sự, từ thiện xã hội, chữa bệnh cho các đối tượng, đúng với phương châm “Tu học - Hành thiện - Ích nước - Lợi dân”; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phát động; tiếp tục chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chung tay thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cơ sở thờ tự đạt tiêu chí văn hóa, văn minh, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Giảng sư Nguyễn Ngọc Ánh khẳng định.

Chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu cấp toàn đạo lần thứ III và các thành viên Ban Trị sự Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam vừa được suy cử, suy tôn tại Đại hội, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định: Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm, trân trọng những đóng góp của các tôn giáo nói chung và Giáo hội Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam nói riêng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian qua, Giáo hội Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, góp phần vào sự đoàn kết các tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  Đồng chí đánh giá cao các hoạt động từ thiện xã hội, khám và điều trị bệnh, giúp đỡ hàng triệu lượt người, nhất là người nghèo của giáo hội. Điều này rất phù hợp với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ các đối tượng khó khăn.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương nêu rõ, những thành tựu về phát triển  kinh tế - xã hội, đối ngoại, an ninh quốc phòng… đã góp phần cải thiện cuộc sống của các tầng lớp nhân dân. Cùng với các thành công trong công tác xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững…, GDP bình quân/người/năm của Việt Nam đạt hơn 2.540 USD (gần 60 triệu đồng), trở thành nước có thu nhập trung bình. Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước thu nhập trung bình cao (4.859 USD/người/năm) vào năm 2030 và trở thành nước thu nhập cao (12.642 USD/người/năm) vào năm 2045. Những thành tựu đó có phần đóng góp của đồng bào các tôn giáo, trong đó có tín đồ, hội viên Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam.


  Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban và đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban
chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương mong muốn, trong thời gian tới, các chức sắc, chức việc, tín đồ của Giáo hội tiếp tục phát huy, nỗ lực vượt qua khó khăn, thống nhất và tăng cường mối quan hệ đồng đạo, đoàn kết các tôn giáo để đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Đồng chí, tin tưởng rằng, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ III (2019 - 2023) đã đề ra; đồng thời hướng dẫn chức sắc, tín đồ, hội viên thực hiện mục đích hành đạo “Tu học - Hành thiện - Ích nước - Lợi dân”, tiếp tục các hoạt động từ thiện làm những tấm gương cao đẹp trong cuộc sống, góp phần cùng đồng bào, chức sắc các tôn giáo và nhân dân cả nước tạo nên những bước tiến vượt bậc về nhiều mặt, góp phần tạo khí thế, động lực mới cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Giáo hội Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam hiện nay có 212 hội quán và 218 phòng thuốc nam phước thiện làm công tác tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người dân; 1,5 triệu tín đồ, hội viên. Trong đó có 624 chức sắc, 1928 chức việc, 1190 y sỹ, y sinh. Những năm qua Giáo hội Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam luôn thực hiện tốt đường hướng hành đạo, gắn bó cùng dân tộc. Thực hiện phương châm hành đạo “Phước huệ - song tu” và mục đích “Tu học - Hành thiện - Ích nước - Lợi dân”, Giáo hội đã tham gia chữa trị, phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân, tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, tổ chức chăm sóc người già yếu, neo đơn có hoàn cảnh khó khăn.  Tính riêng nhiệm kỳ vừa qua (2014 - 2019), trong hoạt động nhân đạo từ thiện, Giáo hội tổ chức khám chữa bệnh cho hơn 22 triệu lượt người; cấp phát hơn 74 triệu thang thuốc với tổng số tiền hơn 867 tỷ đồng.

Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất