Thứ Năm, 23/5/2024
Đồng bào dân tộc thiểu số ở Long Khánh: Đời sống ấm no, giữ gìn bản sắc

 Lễ hội SaYangva (mừng lúa mới) của đồng bào dân tộc Chơro ở TP.Long Khánh

Theo đó, từ năm 2014 đến nay, công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đồng bào dân tộc thiểu số ở TP.Long Khánh tiếp tục được đẩy mạnh.

Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số được quan tâm và có những bước phát triển vượt bậc. Các loại hình văn hóa như lễ hội, nhạc cụ dân gian của các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy.

Hiện nay, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố đã duy trì và tổ chức được 12 lễ hội như: lễ đấu đăng, lễ cầu an, lễ vía bà Quan Âm, lễ tạ ơn cuối năm, lễ Tả tài phán; tết Chol Chnam Thmay, lễ Ok-Om-Boc, lễ hội Senđôlta; lễ hội SaYangva, SaYangbri...

Nhằm khôi phục, duy trì và nhân rộng các loại hình nhạc cụ dân gian cho thế hệ trẻ đồng bào dân tộc Chơro, UBND thành phố đã đưa đồng bào có năng khiếu nhận biết các loại nhạc cụ truyền thống tham gia tập huấn để truyền lại cho bà con địa phương và phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Định kỳ 2 năm, UBND tỉnh tổ chức Ngày hội Văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số. Đoàn vận động viên đồng bào dân tộc thiểu số TP.Long Khánh tham gia ngày hội và đoạt được nhiều giải cao, một số vận động viên được lựa chọn tham gia giải toàn quốc và đoạt được giải cao.

Các phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng trong đồng bào đã phát triển mạnh, đồng bào khai thác sử dụng các điệu múa cồng chiêng, mô phỏng các hoạt động sinh hoạt xưa để dàn dựng thành các tiết mục múa đặc sắc… Người dân, dưới sự hướng dẫn của chính quyền đã tự đứng ra tổ chức lễ hội truyền thống, tạo thành những sân chơi văn hóa lành mạnh, bổ ích, thiết thực trong cộng đồng các dân tộc.

Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, cũng đã hình thành, phát triển mạnh phong trào xã hội hóa các hoạt động văn hóa, đặc biệt là các hoạt động văn hóa dân gian trong lễ hội truyền thống.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn có tác động to lớn và tích cực đến đời sống xã hội. Hằng năm, 100% hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, kết quả bình xét hằng năm có trên 99% hộ đạt gia đình văn hóa.

Trong công tác xã hội từ thiện, nhiều gương điển hình trong đóng góp và vận động nhân dân tham gia các hoạt động quyên góp, ủng hộ Quỹ ngày vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, xóa nhà tạm... như: Ông Vòng Nhì Sập (xã Bình Lộc); ông Chung Kiều (phường Xuân An); ông Vòng Vĩnh Ốn (phường Bàu Sen) luôn tích cực vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ, xây dựng nhà tình thương, tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm, đến nay, đã cấp trên 11.200 thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Công tác GD-ĐT đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số được thực hiện đúng quy định… Nhờ vậy, con, em đồng bào dân tộc thiểu số đã phấn đấu học tập, tỷ lệ các em đến trường qua các năm tăng cao, tình trạng bỏ học giữa chừng giảm đáng kể; số sinh viên đại học, cao đẳng, trung cấp nghề tăng theo nhu cầu xã hội…

Từ các chính sách đầu tư của Nhà nước, với sự hỗ trợ của cộng đồng và đặc biệt là sự nỗ lực vươn lên, đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn TP.Long Khánh.../.

(baodongnai.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi