Chủ Nhật, 14/4/2024
Dân vận khéo trong vùng đồng bào có đạo ở Nàn Ma

 Cán bộ xã Nàn Ma (bên phải) đến từng hộ dân tuyên truyền
 các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế của Nhà nước

Để thực hiện hiệu quả công tác tôn giáo, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội xã Nàn Ma (Xín Mần, Hà Giang) thường xuyên bám dân, sâu sát từng hộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; đồng thời chỉ đạo cán bộ tôn giáo thường xuyên phối hợp với các đoàn thể xã thường xuyên xuống cơ sở nắm tình hình, tuyên truyền, phổ biến đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, định kỳ hàng tháng tổ chức các buổi gặp mặt, tiếp xúc các chức sắc, chức việc; trưởng, phó điểm nhóm nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng, dư luận trong tôn giáo, kịp thời giải quyết khó khăn cho bà con, tạo sự đồng thuận, đoàn kết giúp đỡ nhau giữa người hoạt động tôn giáo và người không hoạt động tôn giáo. Đồng chí Ly Củi Thin, Chủ tịch MTTQ xã Nàn Ma cho biết: Xác định công tác dân vận đối với đồng bào có đạo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, nhất là những người làm công tác dân vận; thông qua các buổi họp thôn để lồng ghép tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và triển khai các phong trào, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để đồng bào theo đạo thực hiện. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chung sức xây dựng nông thôn mới; phòng, chống nạn tảo hôn, bảo đảm an ninh trật tự, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Hiện nay, trên địa bàn xã có 3 điểm nhóm tôn giáo được cấp Giấy chứng nhận sinh hoạt tôn giáo tập trung với 2 hệ phái, gồm: Hệ phái tin lành Liên hữu cơ đốc và hệ phái tin lành Truyền giảng phúc âm. Trưởng thôn Nàn Ma, Giàng Seo Sùng cho biết: Thôn có 129 hộ, trong đó, điểm nhóm tôn giáo ở thôn có 108 hộ. Những năm qua, người dân trong thôn luôn đoàn kết, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương; giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành hỗ trợ các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội; nhất là hỗ trợ phát triển kinh tế như: Nghị quyết 209 và 86 của HĐND tỉnh cùng các chính sách về xóa đói, giảm nghèo… Từ đó, đã thúc đẩy các hộ dân trong thôn thi đua sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn minh. Đến nay, nhiều mô hình kinh tế được đồng bào có đạo thực hiện hiệu quả như: Trồng cây mận địa phương, nuôi trâu vỗ béo, nuôi lợn đen, trồng cây Mướp đắng rừng, Thảo quả... Hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới, góp công, góp sức làm đường đại đoàn kết; tình hình an ninh trật tự trong thôn được giữ vững.

Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, nên hoạt động tôn giáo trên địa bàn xã luôn được ổn định. Hàng năm, các điểm nhóm tôn giáo đều đăng ký với chính quyền địa phương về chương trình hoạt động tôn giáo và kế hoạch tổ chức các lễ hội theo quy định. Bí thư Đảng ủy xã Nàn Ma, Phạm Anh Thái cho biết thêm: Cấp ủy, chính quyền xã luôn quan tâm, chú trọng đến công tác chính sách dân tộc, tôn giáo. Thường xuyên làm tốt việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo. Đặc biệt, công tác dân vận trong vận động đồng bào có đạo tham gia tích cực các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội; qua đó đã củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn ngày càng vững chắc./.

(baohagiang.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất