Thứ Tư, 29/5/2024
Hòa Bình: Đưa hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đi vào nề nếp, đúng pháp luật

Qua 3 năm cho thấy, các cấp ủy, chính quyền quan tâm nắm chắc tình hình TN, TG, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo sinh hoạt đúng pháp luật, hiến chương. Công tác QLNN có nhiều tiến bộ. Việc xây dựng hệ thống chính trị vùng có đạo, phát triển đảng viên, lực lượng cốt cán trong TG được tăng cường đã phát huy vai trò tích cực trong công tác vận động chức sắc, tín đồ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đồng thuận xã hội. Sinh hoạt TG của chức sắc, tín đồ theo nội dung đăng ký, đảm bảo theo quy định và hiến chương, điều lệ của tổ chức TG đã được Nhà nước chấp thuận. Công tác đấu tranh với hoạt động lợi dụng TN, TG, gây mất ANTT, chống phá Đảng, Nhà nước được thực hiện hiệu quả...


 Giáo hội Phật giáo tỉnh Hòa Bình phối hợp với Phòng PA02 (Công an Hà Nội)
và Công an huyện Mai Châu trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó
trường TH&THCS xã Chiềng Châu (Mai Châu) dịp năm học mới 2019 - 2020

Với vai trò xây dựng khối đại đoàn kết, Ủy ban MTTQ tỉnh Hào Bình đã triển khai Đề án 245 đến hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Đức Trường cho biết: MTTQ tỉnh đã hướng dẫn MTTQ các huyện, thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, ngành, đoàn thể cùng cấp hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức TG, chức sắc, chức việc, tín đồ tổ chức các sự kiện TG đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Duy trì, đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động trong TG và các phong trào mang đặc điểm riêng của TG gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh. Vận động tín đồ các TG sống tốt đời, đẹp đạo...

Thượng tọa Thích Đức Nguyên, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cho biết: Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn thể hiện sự tôn trọng quyền tự do TN, TG của nhân dân. Tạo điều kiện để các TG hoạt động đúng quy định của pháp luật, giáo luật. Giáo hội Phật giáo Hòa Bình và các phật tử tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động nhân đạo, từ thiện, cùng chung sức phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, theo đánh giá của BTV Tỉnh ủy, công tác tuyên truyền, phổ biến, thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TN, TG còn chậm, chưa thực sự đổi mới và phù hợp với thực tiễn. Cán bộ làm công tác này còn hạn chế về nghiệp vụ chuyên sâu...

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số đạo lạ như Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, Long hoa tam hội, Đức ngọc phật Hồ Chí Minh... Một số đối tượng lợi dụng tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan. Những điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến tư tưởng người dân và tình hình ANTT.

Thời gian tới, nhiệm vụ được BTV Tỉnh ủy Hòa Bình xác định là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt nghiêm các văn bản của Trung ương, tỉnh về TN, TG, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, các tầng lớp nhân dân về TN, TG. Gắn thực hiện công tác này với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về TN, TG, đưa công tác quản lý đi vào nề nếp, ổn định, đúng pháp luật. Tiếp tục củng cố, kiện toàn các cơ quan, bộ phận làm công tác TG. Chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh, ngăn chặn những hoạt động lợi dụng TN, TG. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức CT-XH các cấp trong tuyên truyền, vận động, giáo dục tín đồ, chức sắc các TG thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, phòng, chống tệ nạn xã hội, bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín đị đoan, thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.../.

(baohoabinh.com.vn)

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất