Chủ Nhật, 14/4/2024
Thị xã Từ Sơn quan tâm công tác tôn giáo nhằm xây dựng mối đoàn kết trong nhân dân
Tình hình tư tưởng nhân dân, tín đồ phật tử, giáo dân nhìn chung ổn định, tin tưởng vào chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đoàn kết chấp hành các quy định của địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Vì vậy, công tác tôn giáo là một trong những lĩnh vực được Thị xã rất quan tâm nhằm tạo điều kiện cho nhân dân được tự do, tín ngưỡng, nâng cao đời sống tinh thần.
Thị xã Từ Sơn hiện có 2 tôn giáo chính được Nhà nước cho phép hoạt động đó là Phật giáo và Công giáo. Hoạt động của 2 tôn giáo này trong những năm qua luôn ổn định, cơ bản chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, các tín đồ tôn giáo. Đặc biệt trong các ngày Đại lễ Phật Đản, An cư Kiết hạ, Lễ Vu lan… của Phật giáo và Lễ trọng của giáo hội như: Lễ Phục sinh, Lễ giáng sinh… Đối với Phật giáo, toàn thị xã có 47 ngôi chùa, trong đó có 40 ngôi chùa có sư trụ trì với tổng số 58 tăng ni. Công tác kiện toàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Từ Sơn luôn được quan tâm thực hiện đúng kế hoạch. Đối với Công giáo có 1 Xứ đạo Cẩm Giang tại phường Đồng Nguyên. Trên địa bàn có nhiều giáo dân trong Ban hành giáo tham gia hệ thống chính trị ở cơ sở. Đối với Phật giáo có 5 tăng, ni tham gia đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Xác định tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của bộ phận nhân dân, Thị ủy Từ Sơn thường xuyên chỉ đạo sâu sát đối với công tác tôn giáo trên địa bàn. Chỉ đạo các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể và cơ sở thực hiện tốt chính sách tôn giáo, tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động của các tôn giáo ở địa phương, phát hiện, tham mưu với cấp ủy giải quyết các vấn đề tôn giáo nảy sinh. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh tôn giáo, đồng thời hướng dẫn giúp đỡ các tổ chức tôn giáo, bà con có đạo sinh hoạt tôn giáo trong những dịp lễ trọng của các tôn giáo, đảm bảo đúng pháp luật.

Di tích lịch sử văn hóa chùa Dận (phường Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh) 

Từ năm 2003 đến nay UBND Thị xã ban hành 130 văn bản chỉ đạo về công tác tôn giáo, tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo như: Hướng dẫn hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn; giải quyết hoạt động của các đạo lạ, tà đạo; việc xây dựng cơ sở thờ tự; hoạt động nhân các ngày lễ, tết, lễ trọng hàng năm. Công tác động viên, thăm hỏi các chức sắc, tín đồ tôn giáo được Thị ủy, UBND, MTTQ thị xã đặc biệt quan tâm, thường xuyên tổ chức các đoàn đại biểu đến thăm hỏi, động viên nhân ngày Đại lễ Phật Đản, Noel, Tết Nguyên đán… với tổng số tiền 500 triệu đồng. 
Về an ninh tôn giáo luôn được Thị xã đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện cho các tôn giáo sinh hoạt theo Hiến chương, Giáo luật, điều lệ của các tổ chức tôn giáo đã được nhà nước quy định. Lực lượng công an luôn chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh chống mọi hoạt động lợi dụng tôn giáo gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đồng bào có đạo, nhất là chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo được đẩy mạnh. Nội dung tập trung vào “4 không” là: không nghe kẻ xấu truyền đạo trái phép; không bị kích động tụ tập đông người trái phép gây rối nơi công cộng; không nghe kẻ xấu xúi giục gây mất đoàn kết lương, giáo trong cộng đồng dân cư; không tin theo hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan... Từ đó bà con lương - giáo cùng nhau sống đoàn kết, giúp nhau trong cuộc sống hàng ngày, xây dựng gia đình mẫu mực, thi đua phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng họ đạo, đoàn kết, văn hoá, thực hiện tốt 10 nội dung thi đua “7 tốt đời, 3 đẹp đạo”.
Có thể thấy việc quan tâm đúng mức tới công tác tôn giáo của Thị xã góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm sau cao hơn năm trước. Khơi dậy niềm tin, tạo sự thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị của thị xã về nhận thức tôn giáo và công tác tôn giáo. Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và các tôn giáo. Vị trí vai trò của các tổ chức chính trị xã hội được phát huy, nâng cao chất lượng và hoạt động có hiệu quả. Cũng nhờ được quan tâm nên tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn thị xã cơ bản ổn định, hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật, được nhân dân tin tưởng, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để thị xã Từ Sơn ngày một phát triển./.

(baobacninh.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất