Thứ Sáu, 23/2/2024
Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương tiếp đoàn Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam

 Đồng chí Nguyễn Lam chúc mừng Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban và  lãnh đạo, chuyên viên Vụ Tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương thân mật tiếp đoàn.

Thay mặt lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Nguyễn Lam chúc mừng thành công của Đại hội đồng lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019 - 2023 của Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam. Đồng chí đánh giá cao đường hướng hoạt động phụng sự Tổ quốc và dân tộc, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật của Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam.  

Tại buổi tiếp, trong thông báo nhanh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, đồng chí khẳng định những đóng góp quan trọng của các vị chức sắc các tôn giáo và đồng bào có đạo trong xây dựng và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, trong đó có Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam. Đồng chí Phó Trưởng Ban nhấn mạnh: Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam là một trong các tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định và tuân thủ pháp luật,  hoạt động theo đúng đường hướng giáo hội, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào, công tác từ thiện xã hội... Đồng chí mong muốn trong thời gian tới Hội thánh tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, thực hiện phương châm sống tốt đời đẹp đạo, phụng sự Tổ quốc và dân tộc.

Mục sư Mục sư Nguyễn Quang Đức chân thành cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Dân vận Trung ương với Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn sẽ nhận được sự giúp đỡ nhiều hơn nữa của Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, các ban, bộ, ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để Hội thánh tiếp tục được củng cố, tăng cường các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; tuân thủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần cùng các tôn giáo và nhân dân cả nước xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam thành lập năm 1956 tại Đà Nẵng. Hội được công nhận về mặt tổ chức kể từ năm 2007 và đã trải qua 4 kỳ Đại hội. Hiện nay, Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam có 17 nhà thờ với khoảng 28.000 tín đồ./.

Hoàng Phong

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi