Chủ Nhật, 14/4/2024
Điện Biên: Hội nghị Ban Chỉ đạo 160 chuyên đề công tác tôn giáo
 
Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,
 Trưởng ban Chỉ đạo 160 phát biểu tại hội nghị
 

 

Những năm qua, tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có tôn giáo được giữ vững; các chủ trương, chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, y tế, giáo dục… của Đảng, Nhà nước tiếp tục được đầu tư, triển khai thực hiện; hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố, kiện toàn, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào từng bước được nâng lên; nhân dân đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng và sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 160 tỉnh đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác dân tộc, tôn giáo. Chỉ đạo các cơ quan thành viên, Ban Chỉ đạo 160 các huyện, thị, thành ủy chủ động trong công tác phối hợp, theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn. Đồng thời triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vùng có đạo sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành tốt các các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Phát huy vai trò MTTQ và các đoàn thể tỉnh trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, tuyên truyền vận động hội viên gương mẫu chấp hành.

Ban Dân vận Tỉnh ủy tích cực chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh và UBND tỉnh triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức, đảng viên, quần chúng nhân dân. Tạo điều kiện và hướng dẫn các tôn giáo sinh hoạt ổn định, theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, thể hiện nhất quán chính sách của Đảng và Nhà nước, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Qua đó, củng cố niềm tin của đồng bào theo tôn giáo vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 160 yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng chính quyền, các tổ chức đoàn thể tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; tăng cường xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý Nhà nước về tôn giáo cho đội ngũ cán bộ cơ sở; đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội để nâng cao đời sống.

(baodienbienphu.info.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất