Chủ Nhật, 24/9/2023
Thành phố Ninh Bình biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo

 Lãnh đạo thành phố Ninh Bình khen thưởng các tập thể, cá nhân

Hiện nay, Giáo xứ Ninh Bình 2 linh mục, BCH giáo xứ có 4 vị, có 5 giáo họ với 650 hộ gia đình giáo dân và gần 2.500 nhân danh.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và sự quan tâm, hướng dẫn của Ủy banMTTQ Việt Nam các cấp, đồng bào Công giáo thành phố Ninh Bình đã nghiêm túc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách về tôn giáo;

Tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”. Từ đó đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Đồng bào Công giáo thành phố đã tích cực thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập; đoàn kết thực hiện nếp sống văn minh đô thị và các phong trào từ thiện, bác ái.

Các giáo họ đã tích cực hiến công, hiến đất làm đường giao thông, cũng như chấp hành chính sách giải phóng mặt bằng các dự án; phối hợp với Ban công tác mặt trận, tổ an ninh thôn phố vận động bà con giáo dân tham gia đấu tranh phòng chống các tai tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn xã hội tại địa phương.

Thực hiện chủ trương của thành phố về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, BCH giáo xứ, các giáo họ cùng bà con giáo dân đã tích cực thực hiện tốt quy chế quản lý đô thị, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; tham gia các hoạt động VSMT, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan xứ, họ đạo xanh, sạch, đẹp.

Có trên 80% gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hoá”, các khu dân cư bà con sinh sống được công nhận danh hiệu “khu dân cư văn hoá”…

Tại hội nghị, UBND thành phố và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ninh Bình đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” giai đoạn 2015- 2020./.

(baoninhbinh.org.vn)

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi