Thứ Năm, 18/7/2024
Đồng chí Trương Thị Mai gặp mặt các đại biểu Quốc hội khóa XIV là chức sắc các tôn giáo

 Quang cảnh buổi gặp mặt

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Điểu K’Ré, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Phan Thanh Bình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Các đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương: Nguyễn Lam; Bùi Tuấn Quang; cùng đại diện Bộ Công an, Ban Tôn giáo Chính phủ; Vụ Tôn giáo, Văn phòng Ban Dân vận Trung ương.

Theo báo cáo của Ban Tôn giáo Chính phủ, qua gần hai năm thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho thấy các quy định của Luật đã cơ bản bảo đảm sự đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật ở các lĩnh vực khác đã được ban hành, tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp về vị trí, vai trò của công tác tôn giáo. Đồng thời, Luật cũng xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, thời hiệu giải quyết các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo của các cấp chính quyền.


 Các đại biểu phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu Quốc hội là chức sắc các tôn giáo thống nhất đánh giá, sau gần 2 năm có hiệu lực thi hành, hai văn bản gồm: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 18/11/2016 và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã tạo nên những chuyển biến tích cực, qua đó tạo hành lang pháp lý để thực hiện thống nhất công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. 

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã có nhiều quy định mới, thông thoáng, cởi mở, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tôn giáo trong việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; phù hợp với thực tiễn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, Luật đã được các tổ chức, cá nhân tôn giáo đón nhận, tạo sự yên tâm, phấn khởi trong việc sống đạo và giữ đạo; tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, từ thiện nhân đạo, góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa các tổ chức tôn giáo, động viên tín đồ chấp hành pháp luật khi thực hiện các hoạt động tôn giáo.


 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao sự đóng góp của các chức sắc tôn giáo là đại biểu Quốc hội trong quá trình vận động đồng bào, chức sắc tôn giáo cả nước ủng hộ, đồng thuận với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận những ý kiến phát biểu, đồng thời bày tỏ sự vui mừng khi được tiếp các đại biểu Quốc hội là chức sắc các tôn giáo. Đồng chí khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn thực hiện nhất quán chính sách đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ra đời đã thể hiện sự nỗ lực rất lớn của các đơn vị, cơ quan liên quan, chắt lọc những ý kiến đóng góp quý báu của các vị đại biểu Quốc hội để Luật được ban hành với nội dung bao quát, sát thực tiễn. Sau hai năm triển khai thực hiện, Ban Tôn giáo Chính phủ đã làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn, trao đổi về Luật đối với chức sắc, chức việc các tôn giáo.

Trong quá trình thực thi triển khai Luật hiện nay tuy vẫn còn những khó khăn, vướng mắc nhưng với sự đồng thuận trong các chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo sẽ đóng góp rất lớn trong việc hoàn thành những mục tiêu chung. Đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng chia sẻ và mong muốn khi Luật được sửa đổi sẽ có bước phát triển để dần hoàn thiện, đáp ứng đúng nhu cầu thực tiễn. Đồng thời đề nghị trong quá trình thực thi Luật, ngoài việc đảm bảo đúng theo các quy định, cần tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng với giáo lý, tôn chỉ, mục đích.

Với vai trò và uy tín của các đại biểu Quốc hội là chức sắc, chức việc các tôn giáo, đồng chí Trương Thị Mai mong muốn, các vị đại biểu Quốc hội là chức sắc tôn giáo tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa, lãnh đạo các tổ chức tín đồ, tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng hành cùng dân tộc, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đem lại hạnh phúc cho tín đồ tôn giáo và nhân dân./.

Hoàng Phong

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất