Thứ Sáu, 1/12/2023
Bắc Kạn: Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo

 Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2019, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm, chỉ đạo sát sao về công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và chính quyền các địa phương thực hiện tốt việc tuyên truyền, quán triệt triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động tôn giáo tại cơ sở; quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật. Các tổ chức tôn giáo hoạt động cơ bản ổn định, tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện tốt phương châm “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chương trình xây dựng nông thôn mới và tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Trong năm qua, nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến. Do đó, việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các đơn vị, địa phương có nền nếp, hiệu quả. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền theo hướng cụ thể, gần dân, sát dân, công khai, minh bạch, tôn trọng và tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh; công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường, đảm bảo đúng luật định. Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên, quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan đến tổ chức và người dân, tạo sự gắn bó giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân, được nhân dân ủng hộ; qua đó, góp phần tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương…

Việc triển khai Đề án 06-ĐA/TU của Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả phong trào dân vận khéo trong giai đoạn hiện nay” tiếp tục nhận được sự quan tâm của các tổ chức, các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, tập trung hướng về cơ sở. Nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã tích cực xây dựng, duy trì các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực công tác, nhất là các lĩnh vực liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Năm 2019, toàn tỉnh có 1.596 mô hình, trong đó có 126 mô hình điển hình tiêu biểu. Các mô hình “Dân vận khéo” đã lan tỏa trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận đúng phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ thêm về tình hình tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh; những tồn tại, hạn chế trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và thực hiện phong trào dân vận khéo năm 2019. Đồng thời, đề xuất các giải pháp thực hiện trong năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đã ghi nhận sự cố gắng của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo, Ban Chỉ đạo đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và phong trào “Dân vận khéo” tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí khẳng định việc thực hiện tốt công tác tín ngưỡng tôn giáo, dân chủ cơ sở, dân vận khéo của cả hệ thống chính trị năm 2019 đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sau khi chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại trong thực hiện công tác tín ngưỡng tôn giáo, dân chủ cơ sở, dân vận khéo năm 2019, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện tốt trong năm 2020, đó là: Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, trong đó bám sát từng nhiệm vụ, sát với tình hình thực tế từng địa phương. Trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo cần hết sức chủ động nắm tình hình, nắm chắc số lượng, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân hoạt động tín ngưỡng theo quy định của pháp luật. Trong thực hiện công tác dân chủ cơ sở cần tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với chính quyền…/.

(backan.gov.vn)

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất