Thứ Bảy, 22/6/2024
Người Công giáo Lâm Đồng tích cực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

 Linh mục Hoàng Văn Chính - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh
nhận bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng

Với tư cách là một tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong thời gian qua Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều hoạt động tích cực, đổỉ mới trong các hoạt động. Thường xuyên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp để triển khai các chương trình, các hoạt động phong trào. Qua đó các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo diễn ra khá đều, nhất là việc kết hợp tổ chức phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo”. 

Tháng 9/2016 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo tỉnh Lâm Đồng ký kết nội dung phối hợp hành động Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đưa nộí dung Bào vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình hoạt động hàng năm; xây dựng mô hình điểm tham gia bào vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và nhân rộng các mô hình này ở cộng đồng phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của mỗi tôn giáo.

Thực hiện các nội dung ký kết trên, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, xây dựng kế hoạch với hành động cụ thể, thiết thực:

Xây dựng, giữ gìn các cơ sở tôn giáo đảm bảo môi trường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp như: trồng cây xanh, thường xuyên giữ gìn vệ sinh tại cơ sở thờ tự. Kết quả 152 nhà thờ giáo xứ và giáo họ với nhiều phong cách, kiến trúc khác nhau trên địa bàn tỉnh đã trở thành điểm sáng về môi trường xanh - sạch - đẹp; điểm tham quan du lịch nổi tiếng.

Xây dựng các mô hình điểm giáo xứ, giáo họ tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu với các nội dung nơi ở gia đình, đường phố, những nơi công cộng tại cộng đồng dân cư, với quan điểm: “Bào vệ môi sinh không chỉ là vấn đề kĩ thuật mà còn là một bổn phận luân lý vì liên hệ đến sự sống và phẩm giá của hàng triệu người, trong hiện tại cũng như tương lai”; xây dựng giáo xứ, giáo họ Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp như bê tông hoá đường nông thôn, xây cầu vượt lũ; bắt đèn chiếu sáng; trồng cây xanh; khắc phục những phong tục tập quán sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh môi trường; thu gom rác thải... Xin nêu một mô hình về thu gom rác thải tại một số giáo xứ: mỗi hộ gia đình trong giáo xứ có một thùng rác riêng chuyên để các rác thải có thể tái tạo được; hàng tháng vào Chủ nhật đầu tháng, Ban bác ái xã hội của giáo xứ đi thu gom, về phân loại, bán phế liệu; mỗi tháng cũng được từ 3 đến 5 triệu đồng. Số tiền này đem giúp cho các hộ nghèo.

Vận động đồng bào Công giáo tổ chức cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh thân thiện môi trường như: tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm điện, nước, hạn chế sử dụng các nguồn năng lượng không tái tạo và ứng dụng các công nghệ sạch, công nghệ thân thiện môi trường nhằm giảm phát thải khí nhà kính gây biến đổi khí hậu; nghiên cứu, học tập, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực này; hiện nay các loại hoa cao cấp, trái cây sạch, rau sạch, rau an toàn được sản xuất song song với các giống cây trồng truyền thống của nông dân. Các cơ sở sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong giới Công giáo Lâm Đồng ngày càng phát triển.

Tính đến nay, theo thống kê sơ bộ đã có trên 30 xã có đông đồng bào Công giáo đạt chuẩn nông thôn mới; trên 250 khu dân cư có đông đồng bào Công giáo trong toàn tỉnh được công nhận Khu dân cư Văn hóa; nhiều mô hình giáo xứ; giáo họ “An toàn - Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh công nhận. Ngoài ra qua bình xét hàng năm 90% hộ gia đình Công giáo được bình xét Gia đình Văn hóa.

Kể từ khi phát động và triển khai, phong trào thi đua bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng đi vào chiều sâu. Khích lệ người Công giáo cùng với toàn dân thực hiện tốt các mục tiêu về kinh tế, văn hoá xã hội, góp phần ổn định cuộc sống./.

(ubdkcgvn.org.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất