Thứ Hai, 6/2/2023
Công tác dân vận ở vùng đồng bào Công giáo tỉnh Nam Định

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Xuân Trường đã tập trung quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác dân vận, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Với nhiều cách làm sáng tạo trong công tác dân vận đã tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và bà con giáo dân, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, xây dựng, góp phần củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Huyện cũng đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về tăng cường công tác dân vận, đặc biệt đối với đồng bào có đạo; quan tâm, kịp thời giải quyết các nhu cầu hợp pháp chính đáng của giáo hội và các tín đồ tôn giáo theo qui định của pháp luật; tuyên truyền, vận động giáo dân xây dựng cuộc sống “tốt đời đẹp đạo”, kính chúa yêu nước… Các chức sắc tôn giáo đã chủ động phối hợp với chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để tham gia các phong trào như chung sức xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh trật tự, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư...

Giáo dân trong huyện phấn khởi, tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền địa phương, hoạt động tôn giáo đúng pháp luật, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước, tập trung lao động sản xuất, đa dạng ngành nghề. Thu nhập và đời sống của nhiều gia đình giáo dân đã tăng lên rõ rệt.

Qua thống kê, hiện nay hộ gia đình công giáo toàn huyện đã có 4.759 số hộ giàu là 39,2%, số hộ khá là 5.810 là 51,4%, còn khoảng gần 10% hộ cận nghèo và nghèo thường thuộc diện đông con, sức khoẻ ốm yếu, già cả, cô đơn... Những kết quả trên là có sự cố gắng, nỗ lực của toàn Đảng bộ, quân và dân trong huyện, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của công tác dân vận, của các đồng chí đảng viên công  giáo  phát huy tốt tinh thần “kính chúa yêu nước”, “sống tốt đời, đẹp đạo”.


 Đ/c Bùi Văn Hảo, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Xuân Trường (tỉnh Nam Định)
 thăm, tặng hoa chúc mừng các vị linh mục Tòa giám mục Bùi Chu

Tuy nhiên, hiện nay, các thế lực thù địch vẫn đang lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo, dân chủ để gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc… Trước tình hình đó, đội ngũ dân vận ở cơ sở đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò của mình trong việc ổn định tình hình và tư tưởng người dân. Nhiều cán bộ dân vận đã nhanh nhạy, nắm bắt tình hình, kịp thời có những hoạt động tuyên truyền phù hợp với từng địa phương.

Xã Xuân Ngọc có 8 thôn, với 1.813 hộ và 8.150 khẩu; trong đó có 92% dân số là người theo đạo Công giáo. Trên địa bàn xã có Toà Giám mục Bùi Chu, 5 hội dòng nữ tu, một cô nhi viện Thánh An Bùi Chu, Đại chủng viện Hà Nội cơ sở II, có 4 giáo xứ và 3 giáo họ. Ông Phạm Văn Hình, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: người dân trong xã chủ yếu là người công giáo, lãnh đạo chủ chốt của xã đều là người công giáo. Đó nhiều điều thuận lợi, song có nhiều vấn đề tiềm ẩn những khó khăn thách thức, đặc biệt là đất đai liên quan đến tôn giáo có những phức tạp, khó lường. Do đó, công tác dân vận của địa phương luôn được quan tâm; có lúc, có thời điểm phải vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự tuyên truyền vận động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của xã.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, khối dân vận xã Xuân Ngọc đã phân công cán bộ tích cực bám, nắm cơ sở; định kỳ hàng tuần về từng thôn, nhất là thôn có giáo dân để nắm bắt tình hình và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; đồng thời thường xuyên theo dõi, nắm bắt hoạt động của các thành viên hội đồng mục vụ, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh, tồn tại, định hướng dư luận, ổn định tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở.


 Giao ban khối dân vận xã Xuân Ngọc (Xuân Trường - Nam Định)

Bà  Phùng Thị Duyện, nguyên Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Xuân Trường là lãnh đạo gắn bó với công tác dân vận nhiều năm cho biết: Trong công tác dân vận, tôn giáo là lĩnh vực khá nhạy cảm và phức tạp. Công tác vận động quần chúng tín đồ tôn giáo luôn đòi hỏi chiều sâu với sự thể hiện nhuần nhuyễn, phải tìm tòi, chủ động sáng tạo phù hợp với đặc điểm tình hình của mỗi địa phương. Để làm được điều này, người làm công tác dân vận ở vùng giáo phải có hiểu biết sâu về đặc điểm của tôn giáo, có lập trường, tư tưởng vững vàng. Đặc biệt, cán bộ dân vận phải tạo sự gần gũi với các chức sắc, tín đồ tôn giáo; xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa chính quyền và các tôn giáo, tạo nên sự bình đẳng với các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận.

Có thể nói công tác dân vận của đảng đóng vai trò quan trọng trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, tạo đà cho kinh tế xã hội phát triển trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu. Để làm tốt việc này đòi hỏi mỗi cán bộ làm công tác dân vận của đảng cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách HCM,  phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể chính trị, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, bà con giáo dân, xây dựng mối đoàn kết lương - giáo, gương mẫu hiện tốt nhiệm vụ, chức trách, được giao. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, và bà con giáo dân sống đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước phát triển kinh tế xã hội, sống “tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh./.

(namdinh.gov.vn)

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi