Thứ Tư, 19/6/2024
Hội nghị về tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, theo thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ và ngành quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, hiện có trên 2,8 triệu người DTTS theo các tôn giáo (chiếm gần 20% dân số là người DTTS), trong đó, khoảng 8,7% theo Phật giáo; 6,1% theo đạo Tin Lành, 3,7% theo Công giáo; 0,56% theo Hồi giáo. Ngoài ra, đại đa số các DTTS ở Việt Nam đều có truyền thống tín ngưỡng đa thần, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào DTTS nhìn chung đa dạng, đan xen, phức tạp.


 Quang cảnh Hội nghị

Đến nay, đa số người DTTS vẫn theo tín ngưỡng truyền thống, thờ cúng tổ tiên, thờ đa thần với quan niệm “vạn vật hữu linh” và các hình thái tôn giáo sơ khai. Tín ngưỡng truyền thống có vai trò rất quan trọng, là yếu tố cố kết cộng đồng, duy trì đạo đức và trật tự xã hội. Trong một số DTTS, tôn giáo đã xâm nhập, phát triển từ lâu và hoà quyện với vấn đề dân tộc như đồng bào Khmer Nam Bộ theo Phật giáo Nam tông Khmer, người Chăm theo Hồi giáo (Bàni và Islam) và Bàlamôn giáo.

Trong giai đoạn 2018-2020, Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP có hiệu lực và dần đi vào cuộc sống, chính quyền các cấp từ Trung ương tới địa phương đã quan tâm chăm lo đời sống mọi mặt cho đồng bào DTTS, trong đó có việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quan tâm đáp ứng các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đồng bào DTTS theo các tôn giáo.

Do vậy, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong vùng DTTS cơ bản ổn định, tuân thủ pháp luật. Đồng bào DTTS theo các tôn giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”; luôn giữ mối quan hệ bình đẳng, đoàn kết, gắn bó với cộng đồng; tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trong vùng đồng bào DTTS hiện nay cũng bộc lộ một số vấn đề đáng chú ý, liên quan đến hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để kích động biểu tình, gây mất ổn định an ninh, trật tự; sự xuất hiện và hoạt động của nhiều hiện tượng tôn giáo mới tại một số vùng đồng bào DTTS; những tác động, ảnh hưởng của sự du nhập và phát triển của các tôn giáo trong vùng DTTS đến đời sống xã hội tại các khu vực này.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận sâu những vấn đề đáng chú ý về tín ngưỡng, tôn giáo trong vùng đồng bào DTTS; những hạn chế, bất cập trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo vùng đồng bào DTTS và kiến nghị, đề xuất chính sách đối với cán bộ, công chức người DTTS.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh nhất trí một số nội dung phối hợp công tác giữa hai cơ quan trong những năm tiếp theo, đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường trao đổi thông tin về các hoạt động phức tạp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trong vùng DTTS để Ban Tôn giáo Chính phủ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chủ trương, giải pháp trình Bộ Nội vụ, Chính phủ. Hai bên đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào DTTS, nâng cao nhận thực trong cấp ủy, chính quyền và người dân về tín ngưỡng, tôn giáo và chính sách pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Bộ Nội vụ và Ủy ban Dân tộc cần tăng cường phối hợp nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hiện tượng tôn giáo mới hoạt động mang tính chất cực đoan, gây phức tạp về an ninh, trật tự; đồng thời phối hợp biên soạn tài liệu và mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, cấp xã về công tác tôn giáo và dân tộc./.

(btgcp.gov.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất