Thứ Ba, 3/10/2023
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tiếp đoàn Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

 Quang cảnh buổi tiếp

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban và lãnh đạo Vụ Tôn giáo - Ban Dân vận Trung ương.

Tại buổi tiếp, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trân trọng cảm ơn Linh mục Trần Xuân Mạnh và đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tới thăm Ban Dân vận Trung ương.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng bào Công giáo cũng như Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Những năm qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam luôn thể hiện được vai trò nòng cốt trong các phong trào yêu nước của đồng bào Công giáo và đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tích cực tuyên truyền sâu rộng tới Ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố, vận động đồng bào Công giáo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, hoạt động từ thiện nhân đạo, đấu tranh với việc lợi dụng tôn giáo, dân chủ, nhân quyền hòng chia rẽ các tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


 Linh mục Trần Xuân Mạnh chúc mừng đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng
được Bộ Chính trị tín nhiệm phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương tin tưởng Linh mục Trần Xuân Mạnh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Trung ương nói riêng, các cơ quan, ban, ngành hữu quan nói chung, góp phần đưa Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vì sự phát triển phồn vinh của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài mong muốn thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa đạo và đời, đóng góp tích cực trong xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chúc Linh mục Trần Xuân Mạnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cũng như toàn thể chức sắc, tu sĩ, tín đồ Công giáo luôn hạnh phúc giữa hồng ân của Thiên chúa.

Chân thành cảm ơn Ban Dân vận Trung ương trong thời gian qua đã phối hợp, giúp đỡ Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong các hoạt động, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam chúc mừng đồng chí Bùi Thị Minh Hoài được Bộ Chính trị tín nhiệm phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Trung ương và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Trưởng Ban Bùi Thị Minh Hoài trong thời gian tới. 

Linh mục Trần Xuân Mạnh khẳng định sẽ tiếp tục cùng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tích cực vận động đồng bào Công giáo  trung thành với Tổ quốc, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt đường hướng của Giáo hội “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”; nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp nhiều hơn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.


 Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Linh mục Trần Xuân Mạnh cùng các đại biểu

Hoàng Phong

 

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác