Chủ Nhật, 10/12/2023
Lạc Sơn: Tích cực vận động giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo

 Nhân dân và đồng bào giáo dân huyện Lạc Sơn (Hòa Bình)
giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn xây dựng nhà ở

Các ngành chức năng của huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình lựa chọn, tranh thủ những tín đồ ưu tú, có phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết về tín ngưỡng, tôn giáo, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có khả năng vận động giáo dân tích cực tham gia giữ vững ANTT, xây dựng nông thôn mới. Qua đó, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng bào có đạo tin tưởng, chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề cao cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, vùng đồng bào có đạo. Quan tâm nhu cầu chính đáng của đồng bào có đạo, giải quyết dứt điểm những vụ việc liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động bình thường theo đúng pháp luật.

Các cấp chính quyền thường xuyên hướng dẫn, vận động tín đồ sinh hoạt tôn giáo đúng quy định pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; kiên quyết đấu tranh với những phần tử xấu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, chính quyền, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chú trọng xây dựng cơ sở chính trị vùng đồng bào tôn giáo, tranh thủ sự ủng hộ của già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở địa phương. Coi trọng công tác tuyên truyền đối ngoại kịp thời, hiệu quả; hướng dẫn các tôn giáo thực hiện quan hệ đối ngoại phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Cùng với đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tôn giáo, quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, chính sách, vận dụng có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về tôn giáo và công tác tôn giáo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, cấp phép xây dựng các cơ sở thờ tự tôn giáo và lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động sai trái ngay tại cơ sở; hướng dẫn, định hướng xây dựng quy ước, hương ước ở thôn, bản, khu dân cư trên cơ sở pháp luật quy định, đáp ứng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân./.

(baohoabinh.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất