Thứ Ba, 23/7/2024
Có thêm những mô hình, cách làm thiết thực trong tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp các tôn giáo
 

Quang cảnh Hội nghị


Tham dự Hội nghị có Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phới; đại diện lãnh đạo một số tổ chức thành viên, cơ quan Trung ương có liên quan trong công tác tôn giáo.

Báo cáo kết quả công tác vận động, đoàn kết, tập hợp các tôn giáo của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và một số tổ chức thành viên, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo - UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, trên cơ sở Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam, công tác phối hợp giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam với một số tổ chức thành viên của Mặt trận và các cơ quan Trung ương có liên quan trong công tác tôn giáo được đảm bảo theo hướng chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả.

Đối với công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo tham gia thực hiện nghiêm túc các trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào tôn giáo, phát huy vai trò người có uy tín, tiêu biểu trong chức sắc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo; tiếp tục có những cách làm sáng tạo, thu hút được sự ủng hộ của xã hội và phát huy được nguồn lực, thế mạnh của các tổ chức, cá nhân tôn giáo.

Cùng với đó, Mặt trận và một số tổ chức thành viên, các cơ quan Trung ương có liên quan thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo, phối hợp với các cơ quan Đảng, Nhà nước tham gia giải quyết những đề xuất, kiến nghị của các chức sắc, cá nhân tôn giáo, những vấn đề phát sinh có liên quan đến tôn giáo và công tác tôn giáo tại các địa phương, cơ sở; phát huy tốt vai trò cầu nối của Mặt trận và các tổ chức thành viên với Đảng, nước và các tổ chức, cá nhân tôn giáo.

Tại Hội nghị, đại diện các tổ chức thành viên, một số cơ quan Trung ương đã trao đổi, thảo luận về tình hình, kết quả công tác tôn giáo trong 6 tháng đầu năm và thống nhất một số hoạt động phối hợp trong công tác tôn giáo trong những tháng cuối năm 2022 để hướng tới mục tiêu tập hợp, đoàn kết các tôn giáo cùng đồng hành với đất nước, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực khẳng định, trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ MTTQ đã chủ động phối hợp, hướng dẫn, giữ mỗi liên hệ với các tổ chức thành viên để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tôn giáo. Công tác tuyên truyền vận động, đoàn kết tập hợp các tôn giáo của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới. Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam quan tâm hướng dẫn, tiếp xúc, thăm hỏi, động viên, chúc mừng đồng bào các tôn giáo nhân dịp lễ trọng, các sự kiện lớn của tôn giáo; tích cực tham gia góp ý vào các chính sách liên quan đến công tác tôn giáo; tổ chức kiểm tra, khảo sát tại một số địa phương; tăng cường tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận về công tác tôn giáo…

Về nhiệm vụ trong tháng cuối năm 2022, đồng chí Ngô Sách Thực đề nghị, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn theo hướng sâu sát cơ cở, có những mô hình, cách làm thiết thực trong công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp các tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo; phát huy vai trò, nguồn lực của các tôn giáo tham gia các phong trào, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động từ đó phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cũng nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên quan tâm đến các hoạt động tiếp xúc, thăm hỏi, động viên đồng bào các tôn giáo; chủ động nắm bắt tình hình, cung cấp, trao đổi thông tin về công tác tôn giáo từ đó đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tăng cường tổ chức các hoạt động tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của lãnh đạo các tổ chức tôn giáo; phối hợp với các cơ quan Đảng, Nhà nước tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh có liên quan đến tôn giáo và công tác tôn giáo tại các địa phương…

Tiếp thu những ý kiến của các đại biểu, đồng chí Ngô Sách Thực cho biết với vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, MTTQ Việt Nam sẽ kiến nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo sửa đổi, bổ sung đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, quyền và và nghĩa vụ cơ bản của công dân; hoàn thiện các cơ chế, chính sách và các văn bản luật như Luật đất đai, Luật Khám chữa bệnh, Luật Giáo dục nghề nghiệp… nhằm phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo có thế mạnh và sở trường theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chỉ thị số 18 ngày 10/1/2018 của Bộ Chính trị.

(mattran.org.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất