Thứ Sáu, 24/5/2024
Bế mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027
 

Quang cảnh nghi thức suy tôn Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam


Dự phiên bế mạc có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh, thành phố.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đã tiến hành các hoạt động như: Thông báo kết quả suy tôn Đức Pháp chủ và Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh; suy cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự và Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; thực hiện nghi thức suy tôn Đức Pháp chủ; thông qua dự thảo Nghị quyết của đại hội.

Theo đó, Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027 đã suy tôn Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên ngôi vị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Cũng tại Đại hội, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tái suy cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; 112 vị trưởng lão tham gia Hội đồng Chứng minh (trong đó đã suy tôn bổ sung 62 vị), suy cử 235 ủy viên Hội đồng Trị sự và 45 ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự. 

Đại hội cũng thông qua Nghị quyết, trong đó nhất trí thông qua những nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, chương trình hoạt động Phật sự khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ gồm 12 mục tiêu và giải pháp thực hiện thành công chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022 - 2027). 

Đại hội kêu gọi Tăng Ni, Cư sĩ, tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài tinh tiến tu tập, thực hành lời dạy của Đức Phật. Luôn luôn nêu cao khẩu hiệu: Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển để chung sức, chung lòng xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh trong lòng dân tộc. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động Phật sự ích nước, lợi dân, ích đạo, lợi đời. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong hệ thống chính trị chung tay xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, hưởng ứng mạnh mẽ các chương trình hành động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; xây dựng nền văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc truyền thống dân tộc…

PV

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất