Thứ Tư, 17/4/2024
Ban Dân vận Trung ương làm việc với Tỉnh ủy An Giang về công tác tôn giáo

 Quảng cảnh buổi làm việc

Những năm qua, tình hình tôn giáo ở An Giang cơ bản ổn định. Các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật; chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo phấn khởi, đồng thuận với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về tôn giáo. Sinh hoạt tôn giáo đúng phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”, tích cực hưởng ửng tham gia các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động. Các tổ chức tôn giáo trong tỉnh tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện, giúp đỡ người nghèo, đóng góp phòng, chống dịch COVID-19… Các cấp ủy, chính quyền tỉnh An Giang thường xuyên tổ chức các buổi họp mặt; thăm hỏi và chúc mừng các ngày lễ trọng của các tôn giáo, dân tộc; phát huy vai trò các chức sắc, chức việc các tôn giáo, người có uy tín trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.


 Đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền tỉnh An Giang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật và hiến chương của tôn giáo. Đồng thời, thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác tôn giáo. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là ở vùng có đông đồng bào có đạo; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân tôn giáo tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện gắn với tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những gương điển hình “Tốt đời, đẹp đạo”. Qua đó, phát huy tính tích cực xã hội của các tôn giáo, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở địa phương./

(baoangiang.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất