Thứ Sáu, 14/5/2021
Đà Nẵng: Tiếp tục triển khai chính sách về dân tộc, tôn giáo

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu nghe Trưởng ban Dân vận Thành ủy Phạm Quý quán triệt Chỉ thị số 18-CT/TW; nghe báo cáo sơ kết công tác tôn giáo, dân tộc trên địa bàn thành phố trong quý 1-2018. Theo đó, trong quý 1, hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn ổn định theo đúng quy định của pháp luật và các chương trình đã đăng ký. Hầu hết các tôn giáo, chức sắc, chức việc đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động giáo dân, đồng bào có đạo ủng hộ, tham gia thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, phát luật của Đảng và Nhà nước; những nhu cầu tâm linh thuần túy, chính đáng của nhân dân được giải quyết kịp thời…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đánh giá sự phối hợp của các ngành, các cấp đã kịp thời giải quyết những vấn đề còn vướng mắc trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo. Trong đó, công tác tuyên truyền được coi trọng và phát huy hiệu quả. Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, dân tộc tiếp tục được quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt đúng pháp luật, đóng góp vào các phong trào tại địa phương và góp phần xây dựng phát triển thành phố.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục triển khai các chính sách về dân tộc, tôn giáo. Trong đó, ưu tiên những chương trình, đề án còn tồn đọng và dang dở; tập trung giải quyết nhanh các vụ khiếu kiện về đất đai một cách thỏa đáng, đồng thời kiên quyết đấu tranh với những trường hợp lợi dụng tôn giáo chống phá Nhà nước và vi phạm pháp luật. Cùng với đó, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng viên; chủ động nắm chắc tình hình và đấu tranh phản bác những âm mưu phá hoại của các phần tử kích động, thù địch; cần tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực và quan tâm giải quyết những vấn đề, yêu cầu chính đáng, trong khuôn khổ quy định pháp luật của cơ sở tôn giáo.

Nguồn: baodanang.vn, 10/4/2018

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi